Köşe Yazılarına Yorumlar

Sabit Konular => KUR' AN ÂYETLERİ(002) => Konuyu başlatan: is - Aralık 02, 2021, 08:27:39 ÖS

Başlık: KUR' AN' DA MİRAS HUKUKU(MİRAS PAYLAŞIMI)
Gönderen: is - Aralık 02, 2021, 08:27:39 ÖS
KUR' AN' DA MİRAS HUKUKU(MİRAS PAYLAŞIMI)
BÜYÜK KURTULUŞA ERENLER

MİRAS HUKUKU(MİRAS PAYLAŞIMI):

YETİMLERİN MALLARINI HAKSIZ YERE YİYENLER, MUHAKKAK Kİ KARINLARINI ATEŞLE DOLDURMUŞ OLURLAR VE CEHENNEMİ BOYLARLAR:
4. Nisâ Sûresi (7.- 12.) Âyet- i Kerîmeler(79- 80. Sayfalar):
"7. Ana, baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarında erkeklerin hissesi vardır. Kadınların da ana, baba ve akrabaların bıraktıklarında hisseleri vardır. Bunlar, az olsun çok olsun, farz kılınmış bir hissedir."
 
"8. Paylaşma sırasında akrabalar, öksüzler, yoksullar hazır bulunurlarsa, onlara da bir şey verin ve onlara güzelce sözler söyleyerek gönüllerini alın."
 
"9. Kendileri, geriye zayıf çocuklar bıraktıkları takdirde, onların geleceğinden endişe duyacak olanlar, (yetimler hakkında da aynı) endişeyi duysunlar, Allah’dan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler."
 
"10. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, muhakkak ki karınlarını ateşle doldurmuş olurlar ve cehennemi boylarlar."

"11. Allah size evlatlarınızın miras taksimini şöyle emrediyor: Çocuklarınızda, erkeğe iki kadın payı kadar, eğer hepsi kadın olmak üzere ikiden de fazla iseler, bunlara mirasın üçte ikisi ve eğer bir tek kadın ise o zaman ona malın yarısı vardır. Eğer ölen, ana ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa ana babanın her birine ölenin terekesinden altıda bir; şâyet ölenin çocuğu yok da, mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa, ananın payı üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri varsa terekenin altıda biri ananındır. Bu paylar, ölenin borçları ödenip, vasiyeti de yerine getirildikten sonra hak sahiplerine verilir. Baba ve çocuklardan, hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu, siz bilmezsiniz. Bütün bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah alîmdir, hakîmdir."

"12. Eğer hanımlarınızın çocukları yoksa, bıraktıkları mirasın yarısı sizindir. Şâyet bir çocukları varsa o zaman mirasın dörtte biri sizindir. Bu paylar, ölenin vasiyeti yerine getirildikten ve varsa, borcu ödendikten sonra verilir. Eğer çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir). Çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının, anababası ve çocukları bulunmadığı halde (kelâle şeklinde) malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kızkardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. (Bu taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uğramaksızın (yapılacak)tır. Bunlar Allah’tan size vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, halîmdir."


Nisâ sûresi 7. 8. 9. 10.11.12. Âyet- i Kerîmeler Miras hukukunun temelini teşkil eden 6 Âyet’ tir. İnananlar için, bu kurallara uyarak miras paylaşımı, Allah katında mesuliyetten kurtuluşa bedeldir. Bu nedenle Âyet’ lerin iyice incelenerek, kul haklarının sahiplerine hakkı ile verilmesi gerekmektedir. Eğer Allah' a inanıyorsak; miras kalan malın, Allah' ın sınırlarını çizdiği ölçüleri ihlâl etmemek üzere, paylaştırılması gerekmektedir.

Burada mevcut 6 Âyet, inanmış kimselerin, Allah’ a olan imanları neticesinde, uygulamaları gereken Âyet’ lerdir. Bu Âyet’ lerin tüm kâinatı yaratan, Yaratıcı ve Kudret Sahibi Allah tarafından indirildiğinin kabul edilmesiyle birlikte, mutlaka uygulanması gereken Âyet’ ler olarak düşünülmesi gerekir. Zira:

Allah’ ın koyduğu kuralları bozmak/ değiştirmek/ yok saymak hiçbir kulun ne görevi, ne de hakkıdır. Bu nedenle çok ince detaylarıyla, Allah tarafından bildirilen bu Âyet’ lerin mutlaka uygulanması; yaşantısında Allah’ ın koyduğu hükümlere mutlaka uyan kimselerin, bu kuralları asla bir kenara atmayacakları/ atamayacakları bir gerçektir.

7. Âyet’ te, “…erkeklerin hissesi vardır. Kadınların da ana, baba ve akrabaların bıraktıklarında hisseleri vardır…” demek suretiyle, Allah kızları da erkeklerden ayırmadığını ifade etmektedir. Ancak Âyet’ lerin devamında, 11. Âyet’ in ilk cümlesinde:

“Allah size evlatlarınızın miras taksimini şöyle emrediyor…” demek suretiyle, miras paylaşımının nasıl olması gerektiğini, sonsuz ilmiyle, sonsuz geleceğin ve sonsuz geçmişin sahibi olan Allah, paylaşım kurallarını bildiriyor. Burada çok önemli bir hususa dikkat etmek gerekir. Miras kalan erkek ve kadınların, Müslüman olmaları söz konusu ise; Âyet’ in devamında:

“…Çocuklarınızda, erkeğe iki kadın payı kadar,…” demek suretiyle başlayan paylaşım listesi, erkek ve kadınların birçok kombinasyonlarla belirtilen sayılarına göre değişmekte; paylaşım, Allah tarafından verildiğine göre, inanmış erkek ve kadınların bu paylaşım yüzdelerine, "Allah’ a görmedikleri halde iman etmiş olmaları" sebebiyle, itiraz etmeden, farz olarak bildirdiği paylaşımlara “olur vermeleri”/ "itiraz etmemeleri" gerekmektedir. Allah’ ın verdiği karar neticesi olan paylaşımı kabul etmeleri, imanlarının gereği olarak şarttır. 7. Âyet’ in son cümlesi:

“…Bunlar, az olsun çok olsun, farz kılınmış bir hissedir.” Demek suretiyle Allah, bu kuralları farz olarak biz kullarına bildirmiştir. Bu kuralların uygulanması mutlaka gereklidir. Neden dediğinizi duyar gibiyim. Neden? Çünki Yaratan, yarattığı kullarının ihtiyaçlarını, miras yoluyla elde edecekleri gelirlerini nasıl harcamaları gerektiğini, kullarından ve herkesten, her kural koyandan, daha iyi bilir. Aksini söyleyenler var mıdır? Olabilir. Ancak aksini söyleyebilecek kimselerin, 7. Âyet’ in son cümlesinin idrakine varmalarını dilerim.

11. Âyet’ te verilen mirasçı kombinasyonlarına dikkat edilirse, çok önemli güzellikleri barındırdığına şahit olabiliriz. Paylaşımların kabulü ile, Allah’ ın rızasını kazanarak elde edilmiş olan mirasın hayırlarla harcanması dileklerimle.

***

BÜYÜK KURTULUŞA ERENLER

           ALLAH’ IN KOYDUĞU MİRAS HÜKÜMLERİNE VE ÇİZDİĞİ SINIRLARA UYANLAR:
           4. Nisâ Sûresi 13. Âyet- i Kerîme(80. Sayfa):
           “13- İşte bütün bu hükümler, Allah'ın koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlardır. Kim Allah'a ve Peygamberine itâat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.”


           Miras hukuku hakkındaki 7.8.9.10.11.12. Âyet- i Kerîme' lerine uyanlar, ebedî Cennet' de kalacaklardır. "Büyük kurtuluş", yukarıda sıralanan miras hükümlerini bildiren Âyet’ lere uymak sonucunda, Allah’ a ve Peygamber' e itaatin neticesi olarak, Cennet' e konulmak ve orada ebedî kalmaktır.

           Saygılarımla. 02.12.2021 20:23

ÖNEMLİ NOT:

1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:


           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!