Köşe Yazılarına Yorumlar

Sabit Konular => KUR' AN ÂYET' LERİ(002) => Konuyu başlatan: is - Aralık 16, 2021, 05:22:13 ÖS

Başlık: CENNETLERDE EBEDÎ OLARAK KALACAKLAR
Gönderen: is - Aralık 16, 2021, 05:22:13 ÖS
CENNETLERDE EBEDÎ OLARAK KALACAKLAR

           İMAN EDİP SALİH AMELLER İŞLİYENLER CENNETLERDE EBEDÎ OLARAK KALACAKLARDIR:
           4. Nisâ Sûresi 57. Âyet- i Kerîme(88. Sayfa):
           “57. İman edip salih ameller işliyenleri ise, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada ebedî olarak kalacaklar. Onlara orada tertemiz eşler vardır. Onları, koyu gölgeler altında bulunduracağız.”


           Salih amel işleyenlerin Cennet’ te ebedî olarak kalacakları bildirilmekte olduğuna göre, Allah’ ın bu ikramına karşılık olmak üzere(dikkat edilirse, burada detay verilmemiştir), ebediyyen Cennet’ te kalmaları kaçınılmazdır. Bu konuda SAHİH HADİS’ ler hariç olmak üzere, verilecek tüm detayların tamamı, kişilerin kendi görüşleri, kendi temennileri olmaktan öte hiçbir kıymet ifade etmeyecektir. Zira insanların görüşleri, parmak izleri gibi, kendilerine has özelliklerle çok fazla farklılıklar arzetmektedir. Bu nedenle, asıl olan şudur ki:

           Öncelikle Âyet hükümlerini, sonra da varsa, Sahih Hadis hükümlerini esas almamız gerekir. Aksi takdirde, uzayan lâstik örneği gibi, konular uzatılır da uzatılır, çoğu zaman bu uzatmalarla konunun özünden uzaklaşıldığı görülür.

           Muteber ve çok sorulara cevap veren bir sitede, bir konuyu araştırırken, “Cennet ve Cehennem yaratılmışlardır ve şu anda mevcuddurlar” demek suretiyle, Cennet ve Cehennem’ in mevcudiyeti bildirilmiştir. Ancak: 

           ALLAH ÂHİRET HAYATINI DA YARATACAKTIR:
           29. Ankebût Sûresi 20. Âyet- i Kerîme(399. Sayfa):
           “20. De ki: «Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bakın. İşte Allah bundan sonra (aynı şekilde) ahiret hayatını da yaratacaktır.» Gerçekten Allah her şeye kadirdir.”

           Bu Âyet’ in hükmünü yazan Allah, Âhiret hayatının(Cennet ve Cehennem’ in) yaratılacağını bildirdiğine göre, “Cennet ve Cehennem yaratılmışlardır ve şu anda mevcuddurlar” diye bildirilmesi, 29. Ankebût Sûresi’ 20. Âyet’ ine ters düşmek anlamına gelmez mi? En doğruyu bilen Allah’ tır.

           Bu sitedeki ifade aynen:

           “Ehl-i sünnet inancına göre cennet ve cehennem yaratılmışlardır ve şu an mevcuddurlar.(1)
           Kur’an’ın ifadesine göre, cennetln genişliği yer ve gök arası kadardır.[/b]( Al-i İmran, 3/133.) Yine Kur’an’ın ifadesine göre cennet müttekılere,( Al-i İmran, 3/133.) cehennemse kâfirlere (Bakara,2/24; Al-i İmran, 3/131.) hazırlanmıştır. Her ikisi de Miraç gecesi Peygamberimize (s.a.v.) gösterilmiştir.( Buharî, Nikâh, 88; Rikak, 16; Tirmizî, Cehennem,11; Ahmed b. Hanbel, IV/429.) Olmayan bir şey sakinleri için hazırlanabilir ve gösterilebilir miydi?

           Ayrıca cennetin varlığı Âdem kıssasıyla da sabit olmakta, cehennemin halen mevcudiyeti de onunla kıyaslanmaktadır.([/b] TDV İslâm Ansiklopedisi, VII/185.)

           Cennetin yukarıda arşın altında, cehennemin aşağıda yerin altında(TDV İslâm Ansiklopedisi, VII/229.) olduğunu söyleyenler olmuş ise de kesin şuradadır, demek mümkün olmamıştır. Her ne kadar Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) “Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir.”[/b]( Buharî, fî mescid-i Mekke, 5.) buyurmuş ise de bunu, her şeyden önce Kendisini ve kabr-i şeriflerini ziyaretin önemi ve fazileti noktasında söylenmiş bir hadis olduğu şeklinde anlamamız lazım geldiğine inanmaktayız.

           Bununla beraber kıyametin kopup, yerin başka bir mahiyet almasından sonra cennetin, hadiste işaret edilen yerde veya o yerin doğrultusunda a’la-i ılliyyinde olabileceği de ihtimalden uzak görülmemelidir.”

şeklinde yazılmıştır. Burada Cennet ve Cehennem’ in mevcudiyetine esas olarak alınan konuları tek tek Âyet’ lerle ele alırsak:

           Kur’an’ın ifadesine göre, cennetln genişliği yer ve gök arası kadardır.( Al-i İmran, 3/133.)

           Elmalılı Hamdi Yazır Meâli:

           “133. Rabbinizin bağışına ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, Allah’tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun!”

           Bu Âyet’ te, “hazırlanmış olan cennete koşun” ifadesi “Sonsuz geleceğin ve sonsuz geçmişin sahibi olan Allah’ ın”, târif ettiği Cennet için söylenmiş bir sözdür. “Allah kendi sözü ile çelişir Âyet’ ler indirmiştir” diyebilir miyiz? Asla diyemeyiz.

           Kur’ an’ ın çoğu Âyet’inde Cennet ve Cehennem ile insanları uyaran; “Cennet’ te şöyle güzel meyeler, Cehennem’ de şöyle büyük azaplar vardır” diyen Allah, 29. Ankebut Sûresi 20. Âyet’ i çerçevesinde, insanlara Cennet ve Cehennem’ in yaratıldıktan sonraki hallerini bildirmektedir. Bu da Allah’ a zor gelmeyecektir. Zira yarattıklarının hayat filimlerini Levh- i Mahfuz’ a yarattığı andan itibaren koyduğuna göre, yarattığının tüm hayat filmini o kayıtlara işlenmiş olarak muhafaza edilmesi de Allah için zor değildir. Ancak bunu insanların idrak etmesi, doğru değerlendirme için esastır.

           “Allah’tan gereği gibi korkanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun!” derken, mizandan sonra, Cennet’ i hak edenler için, “hazırlanmış bulunan cennete koşun! ifadesi, Allah’ ın gelecekte yaratılacak dediği Âhiret hayatı için kullandığı bir ifadedir. Bu şekilde, geleceğe atfen bildirilen, bu ifadeyi, “hazırlanmış Cennet” olarak, gelecekte hazırlanacağını, anlamamak mümkün müdür?

           “…Her ikisi de Miraç gecesi Peygamberimize (s.a.v.) gösterilmiştir.( Buharî, Nikâh, 88; Rikak, 16; Tirmizî, Cehennem,11; Ahmed b. Hanbel, IV/429.) Olmayan bir şey sakinleri için hazırlanabilir ve gösterilebilir miydi?...”

           Bu konuda, yukarıda yazdığım, çoğu Âyet ile bildirilen, “hazırlanmış olan” ifadesi ile Kıyamet sonrası mizan kurulup; Cennet’ i hak edenlere, Allah’ ın ikramı olarak sunulacak Cennet’ ten bahsedildiği apaçık ortadadır.

           Sonra en önemli husus, Cennet ve Cehennem yaratıldı ise; henüz Kıyamet kopmadan; Mizan kurulmadan, kimlerin Cennetlik, kimlerin Cehennem’ lik olacaklarının belirlenmesi de mümkün olmadığına göre, bu durumda:

           “Cennet’ i hakedenleri Cennet’ e gönderdik” diyebilir miyiz? Diyemeyiz. 29. Ankebût Sûresi 20. Âyet’ in hikmeti buradadır. Kurulmayan Mizan’ ın sonucuna göre ayrılacak olan günahkârlar ve sevapları ağır gelenler için, henüz yaratılmamış olan Cennet ve Cehennem’ e atfen “yaratıldı” diyemeyiz.

           Miraç hâdisesi bilindiği üzere MÛCİZE bir olaydır. Allah’ ın Peygamber’ i Muhammed’ e verdiği bir MÛCİZE’ dir. Mizan’ dan sonra insanların gidecekleri Cennet ve Cehennem’i, Allah bir MÛCİZE olarak, gelecekteki halleri ile, Peygamber’ ine göstermektedir. Buna Allah’ ın gücü yeter. En doğruyu bilen Allah’ tır.

           Saygılarımla. 16.12.2021 16:57

ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:


           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!