Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
ADN CENNETLERİNE GİRECEKLER AİLELERİNDEN SALİH OLANLARLA BİRLİKTE OLACAKLARDIR

           ADN CENNETLERİ' NE GİRECEKLER, ATALARINDAN, EŞLERİNDEN VE ZÜRRİYETLERİNDEN SALİH OLANLARLA BİRLİKTE OLACAKLARDIR:

           MELEKLER SABREDENLERE SELÂM VERİP; "ÂHİRET YURDU NE GÜZELDİR" DİYECEKLER:

13. Ra’ d Sûresi (23.- 24.) Âyet- i Kerîmeler(253. Sayfa):
           "23. Adn cennetlerine girecekler, atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler:"
           "24. «Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir!»"


           Zaman zaman insanlar konuşurlar:

           Cennet' te anamızla, babamızla, çocuklarımızla, sevdiklerimizle karşılaşacak mıyız? Buna en güzel cevap bu Âyet' i Kerîme' dir. Adn Cennet' ine girmeye hak kazanmış olan kimse:

           Atalarından,
           Eşlerinden ve
           Zürriyetlerinden "Salih olanlarla" birlikte olacaklardır.


           Bu Âyet' de, "atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden” demek suretiyle genel olarak, Âdem Aleyhisselâm’ dan Kıyamet’ e kadar gelmiş geçmiş tüm aile fertlerinin/ gelmiş geçmiş tüm aile soyunun, tamamının, kastedildiği bir gerçektir. Aksi takdirde Allah, “şu kadar önceki atalar” ya da “şu kadar sonraki zürriyetler” derdi. Genelleme yapmazdı. Sınır koymadığına göre, kaç nesil geriden ataların ve ne kadar sonraki zürriyetlerin sorulması gerekmez. Gelmiş geçmiş aile fertlerinin/ soyunun tamamının bildirildiği gerçeği apaçık ortada dururken; kimlerle beraber olacak sorusunun irdelenmesi, bu Âyet- i Kerîme karşısında, lüzumsuz olur. Zira “Allah boş konuşmaz” ve “Allah' ın buna gücü yeter.”

           Saygılarımla. 04.10.2022 13:13

ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!

2
KUR' AN ÂYET' LERİ(007) / HER İNSAN İÇİN ÖNÜNDEN VE ARKASINDAN TAKİP EDENLER VARDIR
« Son İleti Gönderen: is Ekim 01, 2022, 07:50:24 ÖS »
HER İNSAN İÇİN ÖNÜNDEN VE ARKASINDAN TAKİP EDENLER VARDIR

           HER İNSAN İÇİN ÖNÜNDEN VE ARKASINDAN TAKİP EDENLER VARDIR. ALLAH' IN EMRİNDEN DOLAYI ONU GÖZETİRLER:
           13. Ra’ d Sûresi 11. Âyet- i Kerîme(251. Sayfa):
           "11. Her insan için önünden ve arkasından takip edenler vardır. Allah’ın emrinden dolayı onu gözetirler. Allah bir kavme verdiğini, o kavim kendisini bozup değiştirmedikçe değiştirmez. Allah bir kavme de kötülük murad etti mi, artık onun geri çevrilmesine de imkan yoktur. Onlar için Allah’dan başka bir veli de bulunmaz."


*-*-*-

           RABB' İNDEN SANA İNDİRİLENİN GERÇEKTEN HAK OLDUĞUNU ANCAK ÜSTÜN AKILLI VE TEMİZ VİCDANLI KİMSELER İDRAK EDERLER:

           ÜSTÜN AKILLI VE TEMİZ VİCDANLI KİMSELER ŞUNLARDIR:
           -ALLAH' IN AHDİNİ YERİNE GETİRİRLER VE   
           -ANTLAŞMAYI BOZMAZLAR.
           -ALLAH' IN RİAYET EDİLMESİNİ EMRETTİĞİ ŞEYE RİAYET EDERLER VE
           -RABB' LERİNE SAYGI GÖSTERİRLER VE
           -HESABIN KÖTÜLÜĞÜNDEN KORKARLAR.

           BU HAYATIN ÂKIBETİ KENDİLERİNİN OLACAK OLANLAR:
           -RABB' LERİNİN RIZASINI KAZANMAK ÜZERE SABREDERLER VE
           -NAMAZI DOSDOĞRU KILARLAR VE
           -KENDİLERİNE VERDİĞİMİZ RIZIKLARDAN GİZLİ VE AÇIKÇA ALLAH YOLUNDA HARCARLAR VE
           -ÇİRKİNLİKLERİ GÜZELLİKLERLE YOK EDERLER

           13. Ra’ d Sûresi (19.- 22.) Âyet- i Kerîmeler(253. Sayfa):
           "19. Şimdi Rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse, kör olan bir kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak üstün akıllı ve temiz vicdanlı kimseler idrak ederler."
           "20. Onlar ki, Allah’ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar."
           "21. Ve onlar ki, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler ve Rablerine saygı gösterirler ve hesabın kötülüğünden korkarlar."
           "22. Rablerinin rızasını kazanmak arzusuyla sabrederler ve namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açıkça Allah yolunda harcarlar ve çirkinlikleri güzelliklerle yok ederler. İşte bunlar, bu hayatın akibeti kendilerinin olacak olanlardır."


Saygılarımla. 01.10.2022 18:49

ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!3
KUR' AN ÂYET' LERİ(007) / ŞEFAAT YETKİSİ ALLAH' INDIR
« Son İleti Gönderen: is Ekim 01, 2022, 07:35:43 ÖS »
ALLAH' IN İZNİ OLMADAN ŞEFAAT EDECEK KİMSE YOKTUR

           ALLAH’ TAN BAŞKA İLÂH YOKTUR:

           GÖKLERDE VE YERDE NE VARSA HEPSİ O’NUNDUR. İZNİ OLMADAN HUZURUNDA ŞEFAAT EDECEK OLAN KİMDİR?

           2. Bakara Sûresi 255. Âyet- i Kerîme(43. Sayfa):
           “255. Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsisi, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O’na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür.”

           “…İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir?...” Bu Âyet’ te şefaat yetkisinin ancak Allah’ ta olduğu bildirilirken; şefaat edecek kimselerin Allah’ ın izni ile şefaat edebilecekleri hükmü çıkmaktadır. Ancak, bâzı kimselerin ifadesi ile, Kur’ an’ da “Şefaat yâ Resulallah” demenin olmadığı bildirilmektedir. Bu Âyet’ in ifade ettiği, şefaat yetkisi verilen kimseden şefaat istenilmesinin hak olduğudur. Bu Âyet’ in özünde şefaat istenilmesi vardır. “Şefaat yâ Resulallah denilemez” demek; bu Âyet’ in inkârı anlamına gelmez mi? Zira şefaati Allah, Peygamber’ ine ne için verir? Elbette Peygamber’ in şefaat edecekleri kimseleri, şefaati ile onurlandırması için.

           Saygılarımla 01.10.2022 19:35

ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!
4
KUR' AN ÂYET' LERİ(007) / SEN BİR UYARICIDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLSİN:
« Son İleti Gönderen: is Eylül 27, 2022, 12:12:06 ÖS »
SEN BİR UYARICIDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLSİN

           SEN BİR UYARICIDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLSİN:

           HER KAVİM İÇİN BİR HİDAYETÇİ VARDIR:

           13. Ra’ d Sûresi 7. Âyet- i Kerîme(251. Sayfa):
           “7. O kâfirler: "Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi?" derler. Sen bir uyarıcıdan başka bir şey değilsin ve her kavim için bir hidayetçi vardır.”

           Allah, Peygamber’ i Hazreti Muhammed’ e, “…Sen bir uyarıcıdan başka bir şey değilsin…” diye hitabetmişse, Hazreti Muhammed bu hitabın ötesine, hiçbir şekilde geçemez. Kendisini uyarıcı olarak kabul edip; insanları uyarmak suretiyle, Allah’ ın verdiği Peygamberlik görevini yerine getirir.

           Âyet’ lerinde Allah, Peygamber’ ine, dine davet için, ancak “Uyar” demiştir. “Tebliğ et” demiştir. “Öğüt ver” demiştir. Bunun ötesine Peygamber’ in geçmesi de söz konusu asla olamaz. Bugünlere geldiğimizde, birçok fetvalar ortalıkta dolaşmakta, bu fetvalarda, Peygamber’ lere verilmeyen görevlerin, insanlarca yerine getirilmeye çalışıldığını görmemiz, İlâhi emrin ötesine geçmek gibi olduğunu bu kimselere, kim bildirecektir? “Haddini biliniz” demek suretiyle görevi kim üstlenecektir? Bunun cevaplarının ilgili mercilerde olduğu kesindir. Bize beklemek, sınırı aşanların uyarıldığını görmek düşer.

           Haddi aşmadan her Mü’ min’ e düşen görev, “emr- i bil ma’ ruf ve nehy- i anil münker” dir. Bu her Müslüman’ ın, “KURTULUŞA ERMELERİ” için, diğer Müslümanları uyarmak, üzerlerine düşen bir görevdir. İnsanlar arasında ben kurtuluşa ermeyeceğim diyen bir kimse bulunabilir mi? Elbette böyle bir düşünce, Müslüman gibi yaşama düşüncesine/ arzusuna/ görevine aykırı olur. Her Mü’ min kişi kurtuluşa ermek ister. Hak yoldan ayrılmadan yaşamak ister. Zira Allah’ ın kurtuluşa ermemizin yollarını belirttiği şu Âyet’ te:

           KURTULUŞA ERENLER:
           -HAYRA ÇAĞIRANLAR,
           -İYİLİĞİ EMREDENLER;
           -KÖTÜLÜKTEN MEN EDENLERDİR:

           3. Âl- i İmran Sûresi 104. Âyet- i Kerîme(64. Sayfa):
           "104. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır."

demek suretiyle, kurtuluşa erenlerin, “emr- i bil ma’ ruf ve nehy- i anil münker” üzere hayatını devam ettiren ve hayra çağıran kimseler olduğunu bildirmektedir.

           Allah’ ın, bu Âyet’ inde, hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men edenler olarak bildirdiği kimselerden olmak dileklerimle.

           Saygılarımla. 27.09.2022 12:07

            ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!

5
KUR' AN ÂYET' LERİ(007) / GÖKLERDE VE YERDE ALLAH' IN VERDİĞİ NİMETLER
« Son İleti Gönderen: is Mayıs 29, 2022, 08:45:42 ÖÖ »
GÖKLERDE VE YERDE ALLAH' IN VERDİĞİ NİMETLER
KUR' ÂN- I KERÎM' İN TÂRİFİ


           GÖKLERDE VE YERDE NE KADAR ÂYET VAR Kİ, ONUNLA YÜZ YÜZE GELİRLER DE YİNE DE YÜZ ÇEVİRİRLER:
           12. Yûsuf Sûresi 105. Âyet- i Kerîme(249. Sayfa):
           "105. Bununla beraber göklerde ve yerde ne kadar âyet var ki, onunla yüz yüze gelirler de yine de yüz çevirip geçerler."

           Âlemlerde mevcut her şey Allah' ın nimetlerindendir. Bunlar yeryüzünde bulunan Âyet' ler olarak değerlendirilmiştir. Kâinatı yaratan Allah, yarattıklarını, "hiçbir şeyi eksik bırakmadık" dediği Kur' ân- ı Kerîm' in birer Âyet' i olarak vasıflandırmıştır.

           İnanmayanların, bu “Âyet” leri gördükleri halde, yüz çevirip gittiklerini bildirmesi, sonsuz geleceği ve sonsuz geçmişi bir anda ihata edebilen Tek ve Mutlak Varlık olan Allah’ ın, gelecekten verdiği, MÛCİZE bir bilgidir.

           Yeryüzünde ve göklerde gözlerin gördüğü, ellerin tuttuğu her şey Allah’ ın yarattıklarıdır. Bu yaratılanların birer Âyet hükmünde olduğu da bu Âyet ile bildirilmiştir. Verdiği nimetlerin şükrünü yapabilen kullarından olmak dileklerimle.

***

           GERÇEKTEN DE ONLARIN(SENDEN ÖNCE GÖNDERDİĞİMİZ PEYGAMBERLERİN) KISSALARINDA ÜSTÜN AKILLILAR İÇİN BİR İBRET VARDIR:

           KUR' AN UYDURULMUŞ HERHANGİ BİR SÖZ DEĞİLDİR:

           KUR' AN KENDİNDEN ÖNCEKİ KİTAPLARIN TASDİK EDİCİSİDİR:

           KUR' AN HERŞEYİN AYRINTILARIYLA AÇIKLAYICISIDIR:

           KUR' AN İMAN EDECEK BİR KAVİM İÇİN HİDAYET VE RAHMETTİR:

           12. Yûsuf Sûresi 111. Âyet- i Kerîme(249. Sayfa):
           "111. Gerçekten de onların kıssalarında üstün akıllılar için bir ibret vardır. Bu Kur’ân uydurulmuş herhangi bir söz değildir. Lâkin kendisinden önce gelen kitapların tasdiki her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir."


           Saygılarımla. 29.05.2022 08:43

ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!
6
Dini Konular/ Manevî Değerlerimiz / NAMAZIN FAYDALARI
« Son İleti Gönderen: is Mayıs 25, 2022, 03:04:08 ÖS »
NAMAZIN FAYDALARI

           Namaz, Allah’ ın insanlara verdiği sonsuz nimetleri karşısında, kullarından istediği farz ibadetlerin başında gelmektedir. Gerçek ilim adamlarının dahi takdir ettiği, tavsiye ettiği hareket tarzlarından olan hareketleri, farz kılınmış olan namazda görmek mümkündür. Zira Rahim ve Rahman olan Allah kullarının daima mutluluklarını ister. Aşağıda yazılan faydaları sadece insanların menfaatlerinedir. Allah’ ın kılınan namazlara ihtiyacı yoktur. İhtiyaç sahipleri yalnızca namaz kılanlardır.

           Oruçta olduğu gibi, Mü' minlerin oruç tutarak aç kalmalarının Allah' a bir faydası olmadığı gibi; namaz kılanların yaptıkları hareketler ile de Allah' a faydaları yoktur. Ancak orucun hikmetlerine ermiş kimselerin faydalanması için farz kılındığının görüntüsü, bu günlerde gündeme gelen ve 2016 yılı tıp ödülüne lâyık görülen Japon bilim adamı Yoshinori Ohsumi' nin, aç kalmanın, vücuttaki lüzumsuz çer- çöp yanında, kanser hücrelerini dahi yok edebileceğinin ispatı ile(otofaji), Nobel ödülüne lâyık görülmesinde, orucun hikmetleri de gizlidir. Bunun gibi "namaz ibadeti" nin faydalarından bazıları aşağıdadır:

           NAMAZIN FAYDALARI:
           SABAH NAMAZI.........4 REKÂT...2 sünnet, 2 farz
           ÖĞLE NAMAZI.........10 REKÂT...4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet
           İKİNDİ NAMAZI.........8 REKÂT...4 ilk sünnet, 4 farz
           AKŞAM NAMAZI.........5 REKÂT...3 farz, 2 sünnet
           YATSI NAMAZI.........13 REKÂT...4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet, 3 vitr
           TOPLAM NAMAZ.......40 REKÂT/ GÜN
                 
           5 ABDEST ALMA/ GÜN                                     
           40 REKÂT NAMAZ/ GÜN

           40 RÜKÛ
           40 KIYAM
           40 FÂTİHA
           13 SAĞA SELÂM
           13 SOLA SELÂM

           GÜNDE BEŞ KERE BAŞA MESH VERMEK:
           KALP SAĞLIĞINI KORUR. BEYİN KANAMA RİSKİNİ AZALTIR.
           (DOKTOR İFADESİDİR. KALP KRİZİ GEÇİRENİN BAŞINI SOĞUK SU İLE ISLATMAYI TAVSİYE ETMEKTEDİRLER.)

           GÜNDE 5 VAKİT ABDEST ALIRKEN AYAKLARI YIKAMAK:
           AYAKLARIN HAREKETLİLİĞİNİ DESTEKLER. EKLEMLERDE KİREÇLENMELERİ ÖNLER.
           (150 CM. BOYU OLAN ÖMRÜNCE ABDEST ALAN BİR İNSANIN RAHATLIKLA AYAKLARINI LAVABOLARA KALDIRABİLMELERİ TESÂDÜF DEĞİLDİR.)

           13 SAĞA, 13 SOLA SELAM VERMEK:
           BOYUN KİREÇLENMELERİNE ENGEL OLUR.
           (REHABİLİTASYON YAPTIRAN FİZYOTERAPİSTİN İFADESİ: MÜSLÜMANLAR GİBİ SAĞA SOLA VE ÖNE BAŞINIZI ÇEVİRİP 10’ A KADAR SAYIN)

           40 REKÂTTA RÜKÛYA VARMAK:
           BEL KİREÇLENMELERİNİ ÖNLER; BEL, BAĞIRSAK VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR.

           40 KIYAMDA DURMAK:
           BEL SAĞLIĞI İÇİN, OMURGANIN DÜZ DURMASINA DESTEK OLUR.
           (DİK DURMAYA ÇALIŞMAK YOLUYLA)

           40 FÂTİHA OKUMAK:
           "DALÂLETE DÜŞMÜŞLERİN YOLUNA İLETME"  DUASININ 40 DEFA TEKRARINI SAĞLAR.
           (HUZUR BULMAMIZ İÇİN DUANIN FAYDASI HERKESCE BİLİNMEKTEDİR.)

           Sağlıklarınız dâim olsun. "Sağlık" ve "Gerçek İman" ile yaşamanın zevkini Rabb' im tüm insanlığa nasip etsin. Namazın güzelliklerini, Kur' an' ın öğretilerini kendi menfaatleri için kullanan/ menfaatleri için istismar edenlerden Rabb' im cümlemizi ve vatanımızı ve dinimizi uzak kılsın.

           Saygılarımla. 24.05.2022 19:31

ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!

           3- KİTABA SONRADAN İLÂVE ETTİĞİM ÂYET' LERİ NOKSAN BIRAKMAK İSTEMEDİĞİM İÇİN(SIRASINA KOYAMAYACAĞIMDAN), VE SURE NUMARASINDAN KOLAYCA BULUNABİLECEĞİ DÜŞÜNCESİ İLE, FARKLI LİSTELERDE İLÂVE ETMEK ZORUNDA KALDIM. BAĞIŞLANMAK DİLEĞİMLE.

7
KUR' AN ÂYET' LERİ(007) / NAMAZIN FAYDALARI
« Son İleti Gönderen: is Mayıs 24, 2022, 05:43:02 ÖS »
NAMAZIN FAYDALARI

           Namaz, Allah’ ın insanlara verdiği sonsuz nimetleri karşısında, kullarından istediği farz ibadetlerin başında gelmektedir. Gerçek ilim adamlarının dahi takdir ettiği, tavsiye ettiği hareket tarzlarından olan hareketleri, farz kılınmış olan namazda görmek mümkündür. Zira Rahim ve Rahman olan Allah kullarının daima mutluluklarını ister. Aşağıda yazılan faydaları sadece insanların menfaatlerinedir. Allah’ ın kılınan namazlara ihtiyacı yoktur. İhtiyaç sahipleri yalnızca namaz kılanlardır.

           Oruçta olduğu gibi, Mü' minlerin oruç tutarak aç kalmalarının Allah' a bir faydası olmadığı gibi; namaz kılanların yaptıkları hareketler ile de Allah' a faydaları yoktur. Ancak orucun hikmetlerine ermiş kimselerin faydalanması için farz kılındığının görüntüsü, bu günlerde gündeme gelen ve 2016 yılı tıp ödülüne lâyık görülen Japon bilim adamı Yoshinori Ohsumi' nin, aç kalmanın, vücuttaki lüzumsuz çer- çöp yanında, kanser hücrelerini dahi yok edebileceğinin ispatı ile(otofaji), Nobel ödülüne lâyık görülmesinde, orucun hikmetleri de gizlidir. Bunun gibi "namaz ibadeti" nin faydalarından bazıları aşağıdadır:

           NAMAZIN FAYDALARI:
           SABAH NAMAZI......4 REKÂT...2 sünnet, 2 farz
           ÖĞLE NAMAZI......10 REKÂT...4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet
           İKİNDİ NAMAZI......8 REKÂT...4 ilk sünnet, 4 farz
           AKŞAM NAMAZI......5 REKÂT...3 farz, 2 sünnet
           YATSI NAMAZI......13 REKÂT...4 ilk sünnet, 4 farz, 2 son sünnet, 3 vitr
           TOPLAM NAMAZ....40 REKÂT/ GÜN
                 
           5 ABDEST ALMA/ GÜN                                     
           40 REKÂT NAMAZ/ GÜN

           40 RÜKÛ
           40 KIYAM
           40 FÂTİHA
           13 SAĞA SELÂM
           13 SOLA SELÂM

           GÜNDE BEŞ KERE BAŞA MESH VERMEK:
           KALP SAĞLIĞINI KORUR. BEYİN KANAMA RİSKİNİ AZALTIR.
           (DOKTOR İFADESİDİR. KALP KRİZİ GEÇİRENİN BAŞINI SOĞUK SU İLE ISLATMAYI TAVSİYE ETMEKTEDİRLER.)

           GÜNDE 5 VAKİT ABDEST ALIRKEN AYAKLARI YIKAMAK:
           AYAKLARIN HAREKETLİLİĞİNİ DESTEKLER. EKLEMLERDE KİREÇLENMELERİ ÖNLER. AYAKLARIN HİJYENİNİ SAĞLAR.
           (150 CM. BOYU OLAN ÖMRÜNCE ABDEST ALAN BİR İNSANIN RAHATLIKLA AYAKLARINI LAVABOLARA KALDIRABİLMELERİ TESÂDÜF DEĞİLDİR.)

           13 SAĞA, 13 SOLA SELAM VERMEK:
           BOYUN KİREÇLENMELERİNE ENGEL OLUR.
           (REHABİLİTASYON YAPTIRAN FİZYOTERAPİSTİN İFADESİ: MÜSLÜMANLAR GİBİ SAĞA SOLA VE ÖNE BAŞINIZI ÇEVİRİP 10’ A KADAR SAYIN)

           40 REKÂTTA RÜKÛYA VARMAK:
           BEL KİREÇLENMELERİNİ ÖNLER; BEL, BAĞIRSAK VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUR.

           40 KIYAMDA DURMAK:
           BEL SAĞLIĞI İÇİN, OMURGANIN DÜZ DURMASINA DESTEK OLUR.
           (DİK DURMAYA ÇALIŞMAK YOLUYLA)

           40 FÂTİHA OKUMAK:
           "DALÂLETE DÜŞMÜŞLERİN YOLUNA İLETME"  DUASININ 40 DEFA TEKRARINI SAĞLAR.
           (HUZUR BULMAMIZ İÇİN DUANIN FAYDASI HERKESCE BİLİNMEKTEDİR.)

           Abdestin farzlarının pek çok faydaları olmakla birlikte, burada özet olarak bir kısmını verdiğimizin belirtilmesi gerekir.

           Sağlıklarınız dâim olsun. "Sağlık" ve "Gerçek İman" ile yaşamanın zevkini Rabb' im tüm insanlığa nasip etsin.

           Namazın güzelliklerini, Kur' an' ın öğretilerini kendi menfaatleri için kullanan/ menfaatleri için istismar edenlerden Rabb' im cümlemizi, vatanımızı ve dinimizi uzak kılsın.

           Saygılarımla. 24.05.2022 19:31

ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!

           3- KİTABA SONRADAN İLÂVE ETTİĞİM ÂYET' LERİ NOKSAN BIRAKMAK İSTEMEDİĞİM İÇİN(SIRASINA KOYAMAYACAĞIMDAN), VE SURE NUMARASINDAN KOLAYCA BULUNABİLECEĞİ DÜŞÜNCESİ İLE, FARKLI LİSTELERDE İLÂVE ETMEK ZORUNDA KALDIM. BAĞIŞLANMAK DİLEĞİMLE.

8
NEFİS ŞİDDETLE KÖTÜLÜĞÜ EMREDER
ALLAH' IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESMEYİN
İNSANLARIN ÇOĞU İMAN EDECEK DEĞİLDİR
O KUR' AN, ÂLEMLERE ANCAK BİR ÖĞÜTTÜR


           NEFİS ŞİDDETLE KÖTÜLÜĞÜ EMREDER. ANCAK RABB' İMİN MAĞFİRET EDİP BAĞIŞLADIĞI(YARLIĞADIĞI) MÜSTESNA:
           12. Yûsuf Sûresi 53. Âyet- i Kerîme(243. Sayfa):
           "53. Ben yine de nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis şiddetle kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle yarlığadığı müstesna. Muhakkak ki, Rabbim bağışlayıcı ve merhametlidir."


***

           ALLAH' IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESMEYİN; ZİRA KÂFİR KAVİMDEN BAŞKASI ALLAH' IN RAHMETİNDEN ÜMİT KESMEZ:
           12. Yûsuf Sûresi 87. Âyet- i Kerîme(247. Sayfa):
           "87. «Ey oğullarım, gidin, Yusuf’u ve kardeşini araştırın. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin; zira kâfir kavimden başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.»"


***

           İNSANLARIN ÇOĞU İMAN EDECEK DEĞİLDİR:

           O KUR' AN, ÂLEMLERE ANCAK BİR ÖĞÜTTÜR:

           12. Yûsuf Sûresi (103.- 104.) Âyet- i Kerîmeler(249. Sayfa):
           "103. Sen ne kadar şiddetle arzulasan da, insanların çoğu iman edecek değildir."

           "104. Buna karşılık onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. O Kur’ân, âlemlere ancak bir öğüttür."


           "İnsanların çoğu iman edecek değildir" diyen Allah bir MÛCİZE hüküm daha bildirmiştir. Zira:

           SONSUZ GEÇMİŞİN VE SONSUZ GELECEĞİN SAHİBİ OLAN ALLAH, kullarının imanla mı; yoksa imansız olarak, inanmadan mı Âhiret' e gideceklerini, insanları yaratırken, SONSUZ GELECEĞİ BİLDİĞİ İÇİN, yarattığı kimselerin hayat filmine işlemiş olması nedeniyle, LEVH- İ MAHFUZ' da muhafaza ettiği bu bilgiler ışığında, ne kadar insanın CENNET' i, ne kadar insan' ın CEHENNEM' i hakettiğini bildirmesi, Kur' an' ı Kerîm Âyet’ lerinin MÛCİZE bir bildirimidir.

           Bilindiği üzere Kur' ân- ı Kerîm, âlemlere Rahmet olarak indirilmiştir. Tün insanlığa müjdeci ve hidâyet rehberidir. Kur' an' da insanlar için her şeyden bir temsil vardır.

           NE TOPRAĞIN KARANLIKLARINDA BİR TANE, NE DE KURU VE YAŞ HİÇBİR ŞEY YOKTUR Kİ, O HER ŞEYİ AÇIKLAYAN, KUR' AN' DA BULUNMASIN:
           6. En’ âm Sûresi 59. Âyet- i Kerîme(135. Sayfa):
           "59. Gaybın anahtarları O’nun katındadır, onları O’ndan başkası bilmez, karada ve denizde olanları O bilir ve bir yaprak düşmez ki, onu O bilmesin; ne toprağın karanlıklarında bir tane, ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki, o herşeyi açıklayan Kitap’ta bulunmasın."

           KUR’ AN’ DA İNSANLAR İÇİN HER TÜRLÜSÜNDEN TEMSİL VARDIR:
           39. Zümer Sûresi 27. Âyet- i Kerîme(462. Sayfa):
           “27. Yemin ederim ki, bu Kur’ân’da insanlar için her türlüsünden temsil getirdik. Gerek ki iyi düşünsünler.”

           Bu özellikleri itibariyle Kur' an kimseye zorlayıcı hiçbir hüküm indirmediği gibi, Peygamber' ine de, "sen ancak tebliğcisin" demek suretiyle, kimseye zorla bir şeyi kabul ettirme müsaadesi vermemiştir. "O Kur' an, âlemlere ancak bir öğüttür."

           Öğüt alıp; Kur’ an’ ın hükümleri ile yaşayan kullarından olmamız dileklerimle.

           Saygılarımla. 21.05.2022 06:39

ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:


           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!
9
KUR' AN ÂYET' LERİ(006) / ZÂLİMLER İFLAH OLMAZLAR
« Son İleti Gönderen: is Mayıs 20, 2022, 12:49:20 ÖS »
ZÂLİMLER İFLAH OLMAZLAR

           DOĞRUSU ZÂLİMLER HİÇ İFLÂH OLMAZLAR:
           12. Yûsuf Sûresi 23. Âyet- i Kerîme(239. Sayfa):
           "23. Derken, evinde bulunduğu hanım, onun nefsinden murad alıp yararlanmak istedi. Kapıları kilitledi ve «Haydi beri gel!» dedi. Yusuf: «Allah’a sığınırım! Muhakkak ki, o (kocan), benim efendim, bana çok güzel baktı. Doğrusu zalimler hiç iflah olmazlar» dedi."


           "Zâlimlerin iflâh olmayacakları" nın Allah tarafından bildirilmesi, inanan kimselerin, zulüm karşısında dirençlerini artırmalarını sağlar. Zira eninde sonunda, bir zâlim kişi, ne kadar zulüm yaparsa yapsın; zâlimlerin iflâh olmayacakları Allah(c.c.) garantisindedir. Bu nedenle:

           Zulüm yapanlara karşı Allah' ın garantisine sığınacağız. Sabırsızlık edip isyan etmeyeceğiz. Müslüman' a da bu hareket tarzı yakışır. Sabır, her derdin ilâcıdır. Ancak bununla birlikte:

           “Zulüm ile Âbad olunmaz” ya da:

           “Zulm ile âbâd olanın; sonu berbâd olur” atasözlerine de kulak verilmesi, zâlimlere, zulümlerinden vazgeçme imkânını sunması açısından önem arzeder.

           İnsanların çoğunluğuna zulmeden azınlıklar karşısında, Allah’ ın sessiz kaldığı zannedilmesin. Zira Allah:

           ALLAH İNSANLARI KAZANDIKLARI GÜNAHLAR YÜZÜNDEN HEMEN YAKALAYIVERSEYDİ, YERYÜZÜNDE HİÇBİR CANLI BIRAKMAZDI:
           35. Fâtır Sûresi 45. Âyet- i Kerîme(438. Sayfa):
           “45. Bununla beraber Allah, insanları kazandıkları (günahlar) yüzünden hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet ecelleri gelince gereğini yapar. Şüphe yok ki Allah, kullarını görmektedir.”

demek suretiyle Allah' ın Âyet' lerine mutlak bağlılıkla inanan bir Müslüman, hiçbir zaman, Allah' ın cezayı hemen vermeyip ertelediği günahkârların hemen cezalandırılmasını istemez; isteyemez. Zira Allah' ın bildiğini kulu bilmez.

           SAVAŞ HER MÜ’ MİNE HOŞ GELMEZ:

           HER İŞTE BİR HAYIR VARDIR:

           ALLAH BİLİR, SİZ BİLMEZSİNİZ:

           2. Bakara Sûresi 216. Âyet- i Kerîme(35. Sayfa):
           “Savaş size farz kılındı, gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz, bir şeyden hoşlanmazsınız; oysa ki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki, siz bir şeyi seversiniz, oysaki o sizin için bir kötülüktür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.”

           Hiç kimseye zulmetmediğini bildirdiği halde, zâlimlere mühlet veren Allah’ a:

           “Neden bunların cezasını vermiyor?
           “Neden bu zâlimlere bu kadar uzun mühlet veriyor”
demeden, aşağıya çıkardığım Âyet’ lerin hikmetine bağlı olarak, zâlimlerin de bir ecellerinin olduğunu; bu ecelleri gelinceye kadar zulümlerine devam edeceklerini kabul edip:

           Elimizden gelen tedbirlere sarılmayı ihmal etmeden, tevekkülle, Allah’ ın zâlimlerin sonunu getireceği günün yakın olduğunu bilerek beklememiz gerekir.

           ALLAH İNSANLARA ZERRE KADAR ZULMETMEZ:
           10. Yunus Sûresi 44. Âyet- i Kerîme(215. Sayfa):
           “44- Şurası kesindir ki Allah, insanlara zerre kadar zulmetmez. Ne var ki, insanlar kendi kendilerine zulmedip duruyorlar.”

           ALLAH İNSANLARI ZULÜMLERİ YÜZÜNDEN HESABA ÇEKSEYDİ, YERYÜZÜNDE KIMILDAYAN TEK CANLI BIRAKMAZDI:
           16. Nahl Sûresi 61. Âyet- i Kerîme(274. Sayfa):
           “61. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hesaba çekseydi, yeryüzünde kımıldayan tek canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları, belli bir vakte kadar erteler. Müddetleri (ecelleri) geldiği zaman, onu ne bir saat erteleyebilirler, ne de öne alabilirler.”

            ALLAH İNSANLARI KAZANDIKLARINDAN DOLAYI, YAKALAYIVERSEYDİ, YERYÜZÜNDE HİÇBİR CANLI BIRAKMAZDI:

           ALLAH İNSANLARI GÜNAHLARINDAN DOLAYI BİR SÜREYE KADAR ERTELİYOR:

           35. Fâtır Sûresi 45. Âyet- i Kerîme(441. Sayfa):
           “45. Bununla beraber Allah, insanları kazandıkları (günahlar) yüzünden hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet ecelleri gelince gereğini yapar. Şüphe yok ki Allah, kullarını görmektedir.”

           Allah’ ın cezalarını ertelediği günahkârların ecellerinin gelmesini acele olarak istememiz, açık olarak belirtilmelidir ki, yukarıda verilen ÂYET’ lere aykırıdır. Zira “Biz bilmeyiz, Allah bilir” demek de, biz inanmış insanlara(kullara) yakışan bir hareket tarzıdır.

           Allah' ın Âyet' lerinin hikmetlerini anlayıp; hayatını buna göre güzelleştiren kullarından olmak dileklerimle.

           Saygılarımla. 20.05.2022 12:45

ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:


           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!
10
KUR' AN ÂYET' LERİ(006) / KUR' AN- I KER'İM ANLAMADAN OKUNAMAZ. ZİRA
« Son İleti Gönderen: is Mayıs 20, 2022, 11:53:23 ÖÖ »
KUR' AN- I KER'İM ANLAMADAN OKUNAMAZ. ZİRA
ALLAH, KUR' ÂN- I KERÎMİ, MUHAMMED ÜMMETİNİN VE TÜM İNSANLARIN ANLAMASI İÇİN ARAPÇA BİR KİTAP OLARAK İNDİRDİ


           ALLAH, KUR' ÂN- I KERÎMİ, MUHAMMED ÜMMETİNİN VE TÜM İNSANLARIN ANLAMASI İÇİN ARAPÇA BİR KİTAP OLARAK İNDİRDİ:
           12. Yûsuf Sûresi 2. Âyet- i Kerîme(236. Sayfa):
           "2. Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik."


           Kur' ân- ı Kerîm, Âlemlere rahmet olarak indirilmiş bir Kutsal Kitap' tır. Tüm insanların ve cinlerin, Kur' ân' ı anlayarak okumaları, aşağıdaki Âyet hükmü ile, sabittir.

           "Kur' an' ı anlamadan okuyun" diyen bir Âyet- i Kerîme yoktur. Olamaz da. Ancak günümüzde bu Âyet' lerden habersiz olan kişiler, Kur' an' ı anlamadan okuyun denildiğini ileri sürseler de; bu Âyet, anlamadan okunmayacağını açıkça belirtmektedir.

           Aşağıdaki Âyet' te de "gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmak için" nâzil olduğu belirtilmiştir.

           KUR' AN GEREĞİ GİBİ DÜŞÜNÜP ANLAMAYA ÇALIŞMAK İÇİN NÂZİL OLMUŞTUR:
           4. Nisâ Sûresi 82. Âyet- i Kerîme(92. Sayfa):
           "82. Onlar hâlâ Kur’ân’ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah’tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı."

           O halde Kur' an, Mekke Halkı' nı ve çevresindeki bütün insanlığı, Hazreti Muhammed' in uyarması için, Allah' ın indirdiği, Mübârek bir Kitap' tır.

           KUR' AN ŞEHİRLER ANASI(MEKKE) HALKINI VE ÇEVRESİNDEKİ BÜTÜN İNSANLIĞI UYARMAN İÇİN İNDİRDİĞİMİZ MÜBÂREK BİR KİTAP' TIR:
           6. En’ âm Sûresi 92. Âyet- i Kerîme(140. Sayfa):
           "92. Bu Kitap (Kur’ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab’a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar."

           Bu Âyetlerden başka, Kur' ân' ın bütün âlemler için bir zikir ve öğüt olduğu bildirilmektedir.

           EY MUHAMMED DE Kİ; KUR’ ÂN’ A KARŞI SİZDEN ÜCRET İSTEMİYORUM. «O KUR’ AN, BÜTÜN ÂLEMLER İÇİN BİR ZİKİR, BİR ÖĞÜTTÜR»:
           38. Sâd Sûresi  (86.- 87.) Âyet- i Kerîmler(459. Sayfa):
           “86. Ey Muhammed! De ki: «Ben o Kur’ân’a karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben kendiliğimden bir şey de teklif etmiyorum.»”

           “87. «O Kur’ân, bütün âlemler için bir zikir, bir öğüttür.»”


           İMAN EDENLER İÇİN, KUR’ AN ÂYETLERİ, BİR ŞİFA VE RAHMET KAYNAĞIDIR:
           17. İsrâ Sûresi 82. Âyet- i Kerîme(291. Sayfa):
           “82. Biz Kur'ân'dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır.”

           Bu Âyet'in anlamı çok açıktır. Allah bu Âyet' de, okuyanlara şifa ve rahmet vereceğini bildirdiğine göre, Kur' an' ın Arapçasından okunması, doğrudan, Allah' ın sözleri olduğunu bilerek, şifa ve rahmet olacağının da bilinci ile okunmalıdır.

           "Kur' an Türkçe, okunmalı, Arapça okunmasına gerek yok" diyenlerin yanıldıklarının görüntüsünü, bu Âyet açıkça vermektedir. Arapçasından okuyup şifa ve rahmete ulaştığının bilincinde olan Müslüman, kim olursa olsun, Kur' an' ın Türkçesi/ İngilizcesi/ Fransızcası/ Almancası/ Çincesi/ Japoncası/ Ruscası/ ve bunun gibi diğer dillerden  konuşan Müslüüman' ların da anlayarak okumaları, bu Âyet’ in ruhuna da uygunluğu açısından önem arzeder. Zira Allah:

           KUR’ AN’ DAN SORGUYA ÇEKİLECEKSİNİZ:
           43. Zuhruf Sûresi 44. Âyet- i Kerîme(493. Sayfa):
           “44. Doğrusu o Kur’an, senin için de, kavmin için de : öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.” demek suretiyle, anlamadan okumanın zaten geçersiz olduğunun kanıtı olmak üzere, bu Âyet’ i göndermiş; bu Âyet’ e uymamızı istemiştir.

           Sorguya çekilmek bir konuda bilgi sahibi olunduğunda mümkündür. Bilgi sahibi olmayanlara Allah:

           “BEN SİZE SORGUYA ÇEKİLECEKSİNİZ” diye Âyet göndermedim mi? Diyecektir. Zira sorguya çekilmek her nerede olursa olsun, bilgi sahibi olunmasının ardından yapılabilen bir eylemdir. “İlkokulda çalışmadım öğretmenim” diyen bir öğrenciye öğretmen ne der:

           -Otur 1 aldın. Sınıfta kaldın. Der.

           Kur’ an’ dan sorguya çekileceğimiz, 43. Zuhruf Sûresi 44. Âyet’ i ile sabitken, “Ben çalışmadım.” Diyebilir miyiz? Kur’ An- ı Kerîm’ in ilk Âyet’ inin:

           YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU:
           96. Alâk Sûresi 1. Âyet- i Kerîme(599. Sayfa):
           "1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!" denmesinin tesadüf olduğunu söyleyebilir miyiz? Asla söyleyemeyiz. Zira her tür ilmin okuma ile mümkün olduğunu bilen Allah, birinci Âyet olarak Alâk Sûresi’ nin 1. Âyet’ ini “Yaratanın adıyla oku” diye göndermiştir. Bu çerçevede:

           “Ben Müslüman’ ım” diyen herkesin mutlaka okuması, ilim irfan sahibi olması şarttır.

           Bu Âyet' ler ışığında, hiç kimse kalkıp; Anlamadan okuyun diyebilir mi? Elbette okunmasında “Sevap”, “Şifa”, “Öğüt”, “Zikir” ve “Rahmet” vardır. Bu ifadeleri bildiren Âyet' ler yukarıda verilmiştir.         

           Bu zamanda android telefonların her elde olması sonucu, okumamış hiç kimsenin kalmayacağını, iletişim ve bilişim çağında olmamızı, unutmamamız gerekir.

           Bana, anlamadan okuduğum Arapça Kur’ an’ ın yeterli olduğunu öğütleyen hocalar/ hacılar/ şeyh’ ler/ cemaat liderleri ve diğer öğütleyicilerin, “bu Âyet’ ten haberleri yok muydu?” diye itiraz edebilir miyiz? Hayır edemeyiz. Zira Allah:

           “Ben size akıl vermedim mi?” Demeyecek midir?

           “BEN SİZE BİRÇOK ÂYET’ İMDE, HİÇ AKLETMEYECEK MİSİNİZ, DEMEDİM Mİ?” Diyecektir. Bu soruya muhatap olmamak için, tüm insanların, Kur’ an’ dan sorguya çekilmeleri için hazırlanmaları, ancak:

           KUR’ AN’ I, ANLAYARAK OKUMALARI İLE MÜMKÜNDÜR. Tartışmaların bu Âyet’ ler çerçevesinde bitirilmesi, aklı başında olan her mü’ min için, en mantıklı yoldur.

           Kur' ân- ı Kerîm' i anlayarak okuyan; okuduğunu yaşantısına tatbik edip; gerçek Müslüman gibi yaşayabilen kullarından olmamız dileklerimle. 

           Saygılarımla. 20.05.2022 11:47       
Sayfa: [1] 2 3 ... 10