Gönderen Konu: TARİH SIRASINA GÖRE İCATLAR/ BULUŞLAR(2)(1201- 1783)  (Okunma sayısı 81257 defa)

is

  • Ziyaretçi
TARİH SIRASINA GÖRE İCATLAR/ BULUŞLAR(2)(1201- 1783)
« : Haziran 13, 2009, 01:11:52 ÖÖ »
TARİH SIRASINA GÖRE İCATLAR/ BULUŞLAR(2)

(M.Ö. 1201- M.S. 1783)   

(TARİH SIRASINA GÖRE İCATLAR/ BULUŞLAR(1) 'İN DEVAMIDIR)


(1201- 1274)- Nasirüddin Tusi, trigonometri sahasında ilk defa eser veren, Merağa Rasathanesini kuran, matematikçi ve astronomdur.
 
(1201- 1299)- Bitruci, Kopernik’e yol açan/ öncülük eden astronom bilim adamı.
 
(1201-1300)- Necmeddinü-l Mısri, 13. Yüzyılda çağının ünlü astronomlarındandır.
 
(1203- 1270)- İbni Ebi Useybia, tıp tarihi hakkında eşsiz bir eser veren doktordur.

(1203- 1283)- Kazvini, ....... astronom ve coğrafyacı bilgindir.

(1210- 1288)- İbnünnefis, küçük kan dolaşımını bulan ünlü İslam alimidir.
 
(?- 1320)- Kemaleddin Farisi, İbni Heysem ayarında büyük İslam ....... matematikçi, fizikçi ve astronomdur.
 
(1271- 1331)- Ebu’l Fida, büyük bir bilgin ....... tarihçi ve coğrafyacıdır.

1280- İtalyan Armati tarafından gözlük icad edildi. kontak lens uzerindeki ilk çalışmalar ise leanardo da vinci tarafından yapılmıştır)

(?- 1285)- Şihabettin Karafi, orta çağın en büyük ....... fizikçi ve hukukçularındandır.
 
(1304- 1369)- İbni Battuta, ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir seyyahtır.

(1313- 1374)- İbni Hatip, vebanın bulaşıcı hastalık olduğunu ilmi yoldan açıklamasını yapan doktordur.

(?- 1397)- Şemsettin Halili, büyük bir ....... astronomi bilginidir.
 
(1332– 1406)- İbni Haldun, tarihi ilim haline getiren sosyolojiyi kuran mütefekkir. Psikolojiyi tarihe uygulamış, ilk defa tarih felsefesi yapan İslam tarihçisidir. Sosyolog ve şehircilik uzmanıdır.

(?-1429)- Gıyasüddin Cemşid, ondalık kesirlerni bulmuş olup; aynı zamanda cebir ve astronomi alimidir.

(1337- 1430)- Kadızade Rumi, Osmanlının ve Türklerin ilk ....... astronomudur.
 
(1349 - 1405)- Demiri, Avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan
alimdir. “Hayat- ül Hayvanat” isimli kitabı yazmıştır.

(1386- 1470)- Sabuncu Oğlu Şerefeddin, Fatih Sultan Mehmed devrinin ünlü doktor ve cerrahlarındandır. Deneysel fizyolojinin öncülerindendir.
 
(1389- 1459)- Fatih Sultan Mehmed’in Hocası Akşemseddin Hazretleri, Pasteur'den önce mikrobu bulan ilk bilim adamıdır. İstanbulun fethinin manevi babasıdır.

(1394- 1449)-  Uluğ Bey, çağının en büyük astronomu ve trigonometri üzerine çalışmalar yapan ünlü bir alim ve hükümdardır.
 
(1401- 1500)- İbni Macit, 15. Yüzyılda yaşamış ünlü bir denizci ve coğrafyacı. Vasco da Gama onun bilgilerinden ve rehberliğinden istifade ederek Hindistan’ a ulaşmıştır.

(1401-1500)- Mürsiyeli İbrahim, 15. Yüzyılda Piri Reis’  ten 52 sene önce bugünkü ölçülere uygun Akdeniz haritasını çizen haritacıdır.
 
(1432- 1481)- Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’ u fetheden ve havan topunu icat eden, yivli topları döktüren padişahtır. Fatih Sultan Mehmet Han’ın kendi icadı olan ve adı "şahi" olan topların ağırlığı 17 ton ve bakırdan dökülmüş olup 1.5 ton ağırlığındaki mermileri 1 km ileriye atabiliyordu bu topları 100 öküz ve 700 asker ancak çekebiliyordu.

1450- Johannes Gutenbergin baskı makineleri kitap üretiminde çığır açtı. Bunun sonucunda yeni icatlar hakkındaki bilgilerin yayılması hızlandı.

1453- Copernicus, gezegenlerin Dünyanın etrafında değil, Güneş'in etrafında döndüğünü ortaya atan kuramını yayımladı.

(?- 1474)- Ali Kuşçu, ünlü bir Türk ....... astronomi ve matematik bilginidir.
 
(1465- 1554)- Piri Reis, 400 sene önce bu günki ölçülere çok yakın dünya haritasını çizen büyük coğrafyacıdır. Amerika kıtasının varlığını, Kitab-ül Bahriye adlı eserinde çizdiği krokilerle, Kristof Kolomb ’dan önce bildiren ünlü denizcidir.
 
(1489- 1588)- Mimar Sinan, yaptığı eserlerindeki teknolojik seviyenin bugün dahi araştırıldığı ünlü mimardır.
 
(1501-1600)- Mağribi, 16. Yüzyılda çağının en büyük matematikçilerindendir. Mağribinin eseri olan Tuhfetü’l Ada isimli kitabında üçgen, dörtgen, daire ve diğer geometrik şekillerinin yüz ölçümlerini bulmak için formüller gösterilmiştir.
 
(?- 1562)- Seydi Ali Reis, ünlü bir ....... denizci, matematik ve astronomi alimidir.

1578- Denizaltı tasarımı ilk defa 1578'de matematikçi William Bourne tarafından geliştirildi. Bourne bu tasarımını hiç denemedi.

( - 1581)- Dünyanın ilk büyük darphanesi Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane' de kuruldu.
 
(1521- 1585)- Takiyyüddin Er Rasit, İstanbul Rasathanesini ilk kuran astronomi alimidir.
 
1592- İtalyan Galileo 30 kez büyüten teleskopu yaptı (Daha önce Hollandalı gözlükçü Hans lippershey ilk teleskopu bulmuştu)

(1601- 1700)- Hazerfen Ahmed Çelebi, 17. Yüzyılda yaşamış olup, havada uçan ilk Türk’tür. Planörcülüğün öncüsü sayılır.
 
(1601- 1700)- Lagarî Hasan Çelebi, ( 17. yüzyıl ) Füzeciliğin atası olup; Osmanlılar’ da ilk defa füze ile uçan bilgindir.
 
(1609- 1657)- Katip Çelebi, Osmalılar’ da rönesansın müjdecisi coğrafyacı, gezgin[/b][/color]dir.
 
(1611- 1682)- Evliya Çelebi, büyük Türk seyyahı ve meşhur seyahatnamenin yazarıdır.

1614- İskoçyalı matematikçi John Napier logaritma cetvelini icat etti. Napier sistemi kusursuz şekilde tamamladı ve sistemi halka açıkladı.

1614- Henry Briggs isimli İngiliz bir matematikçi, Napier'in "e" tabanına bağlı kalınarak hazırlanan logaritma sistemi üzerinde çalıştı. Bu uğraşılar sonunda “e” yerine “10”u kullanarak ondalık logaritma sistemini buldu. Napier bu arada logaritmik işlemleri yapabilen bir hesap makinesi icat etti.

1618- Johannes Kepler, gezegenlerin Güneş'in çevresinde çizdikleri yörüngeleri tespit eden yasaları yayınladı. yayımlar.

1618-  Cornelius Drebbel, William Bourne tarafından geliştirilen çok benzer tasarımlı bir denizaltı inşaa etti ve ilk kez Thames Nehri'nde denedi. Ahşap omurgasının üzeri deriyle kaplıydı ve bordalarında su geçirmeyen deri kaplamadan dışarı uzanan 12 küreği vardı. Cornelius Drebbel’in denizaltısı suyun altında iki saat kalınca, Drebbel'in oksijen üretme yöntemini bulduğuna dair söylentiler yayılmıştı. Deneme gösterisinin başarılı olmasına karşın, İngiliz Bahriye Nazırlığı, Drebbel'ın denizaltısını kabul etmedi. Bu fikrin geliştirilmesi daha sonraki mucitlere kaldı.

1622- Sürgülü hesap makinesi/ Sürgülü Hesap Cetveli(Slide Rule) Edmund Günter,1620 yılında logaritmik değerleri bir cetvele yerleştirerek, bu cetvelde pergel yardımı ile çarpılacak iki sayının uzunluklarını ölçüp, birbirine ekleyerek logaritmayı çarpmada, iki uzunluğu birbirinden çıkararak bölmede kullanmıştır. Sürgülü hesap cetvelinin mucidi, İskoç keşiş ve matematikçi William Ougtred, iki log cetvelini üst üste koyup birbirine göreceli kaydırarak, skala toplaması ve çıkarması yolu ile hesap yapılabilen sürgülü hesap cetvelini 1632 senesinde icat etmiştir edildi.

1642- Fransız matematikçi Blaise Pascal ilk hesap toplama makinesini icad etti

1643- İtalyan Evangelista Toricelli civalı barometreyi buldu.

1656- Christian Huygens, Galileo'nun fikirlerine dayanan hassas bir sarkaçlı saat tasarladı.

1668- Isaac Newton ilk aynalı teleskopu yaptı.

1680- Robert Boyle, kükürtlü kibrit aracılığıyla ateşi elde etmeyi 1680 yılında başardı. Keşfedilmesinin üzerinden binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen ateş pratik halde elde edilemiyordu. Önceleri bir çelik, bir metal parçasına sürtülüyor ve ateş elde ediliyordu. Boyle’ nin kibriti, zımpara kağıdına sürtülmek suretiyle ateş alıyordu. Ardından fosforlu kibritler de üretilmeye başlandı.

1682- Edmond Halley, daha sonra kendi adıyla anılacak bir kuyrukluyıldızın yörüngesini çizip betimledi.

1687- Newtonun, evrensel çekim yasalarını formülleştirdiği Principia başlıklı kitabını yayınladı.

1690- Edmund Halley, dalış makinelerine hava pompalayacak bir yöntem geliştirdi.

1698- Thomas Saverynin yaptığı ilk buhar makinesi, su altında kalan madenlerdeki suyu dışarı pompalamada kullanıldı.

(1701- 1799)- İbrahim Efendi, (18. Yüzyılda Osmanlılar’ da ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendistir.
 
(1703- 1780)- İbrahim Hakkı Hazretleri, büyük bir sosyolog, psikolog, astronom ve fen adamıdır. En ünlü eseri Marifetnâme, burçlardan, insan fizyolojisi ve anatomisinden bahsetmektedir.
 
(1730- 1791)- İsmail Gelenbevi, 18. Yüzyılda Osmanlılar’ ın en güçlü matematikçilerindendir.

1733- İngiliz bir dokumacı tarafından icat edilen uçan mekik adındaki alet bir kişinin bir günde üretebileceği kumaş miktarını ikiye katladı.

1736- Silgiyi ilk defa 1736’ da Avrupa’ ya getiren, Fransız kaşif ve bilim adamı Charles Marie de la Condamine’ dir. Bu aslında, Güney Amerika’ da yerli kabilelerin oyun için ve tavuk tüyü gibi şeyleri vücutlarına yapıştırmak için kullandıkları bir maddeydi. Avrupalılar bunu kullandı fakat bir süre sonra çürüdüğü için kullanışlı olmadı. 1839’ da Charles Goodyear, kauçuğu işlemenin ve dayanıklı kılmanın yolunu buldu. Bugün kullandığımız silgilere dayanıklığı verilmiş oldu.

1742- İsveçli Anders Celsius sıcaklık ölçümleri için standart[/b] geliştirdi.

1750- Tutkal ilk olarak İngiltere’ de yapıldı. Tutkal önceleri balıktan elde edilmiş, daha sonraları plastik, hayvan kemikleri, nişasta, süt proteinlerinden elde edilen türevleri ile yaygınlaşmaya başlamıştır.   

1752- Benjamin Franklin, yıldırımın elektrikten kaynaklandığını gösterdi.

1752- James Ayscough, güneş gözlüğünü icat etti. İlk güneş gözlüklerinin camları, bugün kullanılan gözlükler gibi renkliydi. Yeşil ve mavi cam kullanımı tavsiye edilmekteydi. Daha sonra Edwin Herbert Land, ilk selofanlı polarize edilmiş camlı güneş gözlüklerini üreterek güneş gözlüklerinde yeni bir dönem açmış oldu.

(?- 1761)- Kambur Vesim, verem mikrobu keşfini, Robert Koch'dan 150 sene önce yapan ünlü doktordur.

1763- Fransız Claude Chappe uzaktan yazma anlamına gelen Telgrafı icad etti.

1775- Savaşta kullanılan ilk denizaltı olan American Turtle, David Bushnell tarafından 1775 yılında icat edildi. Bu ahşap tekne, elle yönlendirilen iki uskurla yüzüyordu.

1776- Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda kullanılan ilk denizaltı da, hedefini batıramadı. Düşman gemisini batıran ilk denizaltı Hunleydir. H.L. Hunley'nin Amerikan iç Savaşı konfederasyon ordusu için icat ettiği Hanley denizaltısı, Birlik Ordusu'na ait Houstonic savaş gemisini batırmış; ancak tüm mürettebatıyla beraber kendiside batmıştı.

1777- İngiliz James Watt uzun süreli çalışan buharlı makineyi yaptı.

1778- Fransız Joseph Bramah ilk modern tuvaleti tasarladı ve patentini aldı

1781- İlk Buharlı Turbo Jet bulundu.

1783- Marquis de Jouffroy d'Abbans, ilk buharlı gemiyi yüzdürdü.

1783- Montgolfier Kardeşler bir sıcak hava balonunu başarıyla uçurdu.

1783- Fransız Montgolfier Kardeşler ilk uçan balonla yolculuk yaptılar.

1783- Fransız Louis Leonard ilk paraşütü tasarladı.       

           ÖNEMLİ NOT:

           1-) İcatlar/ Buluşlar sıralamasında, noktalı geçilen kısımlara, mucitlerin çalıştıkları bilim dallarında, ne gibi icat/ buluş/ çalışma yapıldığı zamanla ilave edilmeye devam edilecektir.
 
           2-) Dağınık olan icatların, tarih sırasına göre(kronolojik sıraya göre) toplanması için, günlerce süren araştırmalar, doğrulama ve düzenlemeler yapılmakta olup; çalışmalarımız durmaksızın devam edecektir.

           3-) Lütfen alımlarınızda, sitemizin ( www.mucitlerimiz.com ) adresini, emeğe saygı olmak üzere, belirtiniz.

           4-) Sayın site üye ve ziyaretçileri! Sizlerle sohbet etmek, içinizdeki tüm güzellikleri ve icat aşkınızı, bu site sayfalarına aktarabilmeniz maksadıyla kurulmuş olan sitemizin, yanlış kimseler tarafından istenmeyen yazı ve resimlerle doldurulmasına müsaade edilemeyeceği gerekçesi ile, yorumlara engel konulmak mecburiyetinde kalınmıştır. Özürlerimizle; bilgilerinize…


DEVAMI "TARİH SIRASINA GÖRE İCATLAR(3)" DEDİR.
« Son Düzenleme: Eylül 29, 2021, 01:19:23 ÖS Gönderen: is »