Gönderen Konu: 12.Yûsuf/2- KUR' AN ANLAYARAK MEÂL' İNDEN OKUNMALIDIR  (Okunma sayısı 1329 defa)

is

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • İleti: 471
12.Yûsuf/2- KUR' AN ANLAYARAK MEÂL' İNDEN OKUNMALIDIR
« : Nisan 03, 2022, 02:53:59 ÖÖ »
KUR'AN ANLAYARAK MEÂL'İNDEN OKUNMALIDIR

           ALLAH, KUR'ÂN-I KERÎMİ, MUHAMMED ÜMMETİNİN VE TÜM İNSANLARIN ANLAMASI İÇİN ARAPÇA BİR KİTAP OLARAK İNDİRDİ:
           12. Yûsuf Sûresi 2. Âyet-i Kerîme(236. Sayfa):
           "2. Muhakkak ki, biz onu anlayasınız diye Arapça bir kitap olarak indirdik."


           Kur' ân- ı Kerîm, Âlemlere rahmet olarak indirilmiş bir Kutsal Kitap' tır. Tüm insanların ve cinlerin, Kur' ân' ı anlayarak okumaları, aşağıdaki Âyet hükmü ile, sabittir.

           "Kur' an' ı anlamadan okuyun" diyen bir Âyet yoktur. Olamaz da. Ancak günümüzde bu Âyet' lerden habersiz olan kişiler, Kur' an' ın "Arapça okunması yeterlidir" tezini ileri sürseler de; bu Âyet, anlamadan okunmayacağını açıkça belirtmektedir.

           Müslüman, yeryüzünde bulunan tüm ülkelerden, bu ülkelerin tüm etnik gruplarından, yaşayan tüm kabilelerden olabilir. Tüm insanlığın Kutsal Kitabı Kur'an' da, Allah' ın insanlar arasında ayırım yapmadığı, herkesin Müslüman olabileceği göz önüne alınırsa; Arapça olarak indirilen Kur' an' ın sadece Arapların dini olduğunu düşünmek yanlış olur. Yeryüzündeki tüm insanların Müslüman olmasında bir engel olmadığına ve Âyet ile, "Kur' an' dan sorguya çekileceksiniz" emri verildiğine göre, Araplar hâricinde Müslüman olanların, sadece Arapçasından Kur' an' ı okumaları yetmeyecek; Âyet' lerin anlamlarını da bilmelerine ihtiyaç olacaktır. Zira sorguya çekilme ifadesinin karşılığı, imtihan olmaktır. İmtihana hazırlanmak için, her Müslüman' ın kendi ana dilinden mealler vasıtası ile, Kur' an- ı Kerîm' i anlayarak okumaları:

           KUR’ AN, PEYGAMBER İÇİN DE, KAVMİ İÇİN DE BİR ÖĞÜTTÜR:

           KUR’ AN’ DAN SORGUYA ÇEKİLECEKSİNİZ:

           43. Zuhruf Sûresi 44. Âyet- i Kerîme(493. Sayfa):
           “44. Doğrusu o Kur’an, senin için de, kavmin için de : öğüttür ve siz ondan sorguya çekileceksiniz.”

Âyet' i gereği bir zorunluluktur. Zira Allah, Kur' an' ı anlamadan okumanın zaten geçersiz olduğunun kanıtı olmak üzere, bu Âyet’ i göndermiş; bu Âyet’ e uymamızı istemiştir.

           Sorguya çekilmek bir konuda bilgi sahibi olunduğunda mümkündür. Bilgi sahibi olmayanlara Allah:

           “BEN SİZE SORGUYA ÇEKİLECEKSİNİZ” diye Âyet göndermedim mi? Diyecektir. Zira sorguya çekilmek her nerede olursa olsun, bilgi sahibi olunmasının ardından yapılabilen bir eylemdir. “İlkokulda çalışmadım öğretmenim” diyen bir öğrenciye öğretmen ne der:

           “Otur 1 aldın. Sınıfta kaldın “ der.

           Kur’ an’ dan sorguya çekileceğimiz, 43. Zuhruf Sûresi 44. Âyet’ i ile sabitken, “Ben çalışmadım.” Diyebilir miyiz? Kur’ An- ı Kerîm’ in ilk Âyet’ inin:

           YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU:
           96. Alâk Sûresi 1. Âyet- i Kerîme(599. Sayfa):
           "1. Yaratan Rabbinin adıyla oku!" denmesinin tesadüf olduğunu söyleyebilir miyiz? Asla söyleyemeyiz. Zira her tür ilmin okuma ile mümkün olduğunu bilen Allah, birinci Âyet olarak Alâk Sûresi’ nin 1. Âyet’ ini “Yaratanın adıyla oku” diye göndermiştir. Bu çerçevede:

           “Ben Müslüman’ ım diyen herkesin mutlaka okuması, ilim irfan sahibi olması şarttır. Bu zamanda android telefonların her elde olması sonucu, okumamış hiç kimsenin kalmayacağını, bir iletişim ve bilişim çağında olmamızı, unutmamamız gerekir.

           “Bana anlamadan okuduğum Arapça Kur’ an’ ın yeterli olduğunu öğütleyen hocalar/ hacılar/ şeyh’ ler/ cemaat liderleri ve diğer öğütleyicilerin bu Âyet’ ten haberleri yok muydu?” diye itiraz edebilir miyiz? Hayır edemeyiz. Zira Allah:

           “Ben size akıl vermedim mi?” Demeyecek midir?

           “BEN SİZE BİRÇOK ÂYET’ İMDE, HİÇ AKLETMEYECEK MİSİNİZ, DEMEDİM Mİ?” Diyecektir. Bu soruya muhatap olmamak için, tüm insanların, Kur’ an’ dan sorguya çekilmeleri için hazırlanmaları ve KUR’ AN’ I, ANLAYARAK OKUMALARI GEREKİR.


           Aşağıdaki Âyet' te de, "Kur' an' ın gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmak için" nâzil olduğu belirtilmiştir.

           KUR' AN GEREĞİ GİBİ DÜŞÜNÜP ANLAMAYA ÇALIŞMAK İÇİN NÂZİL OLMUŞTUR:
           4. Nisâ Sûresi 82. Âyet- i Kerîme(92. Sayfa):
           "82. Onlar hâlâ Kur’ân’ı gereği gibi düşünüp anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah’tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı mutlaka onda birçok çelişkiler bulurlardı."

           O halde  Kur' an, Mekke Halkı' nı ve çevresindeki bütün insanlığı, Hazreti Muhammed' in uyarması için, Allah' ın Arapça olarak indirdiği, Mübârek bir Kitap' tır.

           KUR' AN ŞEHİRLER ANASI(MEKKE) HALKINI VE ÇEVRESİNDEKİ BÜTÜN İNSANLIĞI UYARMAN İÇİN İNDİRDİĞİMİZ MÜBÂREK BİR KİTAP' TIR:
           6. En’ âm Sûresi 92. Âyet- i Kerîme(140. Sayfa):
           "92. Bu Kitap(Kur’ân), kendinden önceki kitapları tasdik eden, şehirler anası (Mekke) halkını ve çevresindeki bütün insanlığı uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ahiret gününe iman edenler bu Kitab’a da iman ederler ve onlar namazlarına da devamlıdırlar."

           Bu Âyet' te öncelikle Mekke halkının ve çevresindeki bütün insanlığın uyarılması söz konusu olduğundan, Arapça indirildiğini anlamamak mümkün değildir. Kur' an bütün âlemler için bir zikir, bir öğüttür.

           EY MUHAMMED DE Kİ; KUR’ ÂN’ A KARŞI SİZDEN ÜCRET İSTEMİYORUM. «O KUR’ AN, BÜTÜN ÂLEMLER İÇİN BİR ZİKİR, BİR ÖĞÜTTÜR»:
           38. Sâd Sûresi  (86.- 87.) Âyet- i Kerîmler(459. Sayfa):
           “86. Ey Muhammed! De ki: «Ben o Kur’ân’a karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben kendiliğimden bir şey de teklif etmiyorum.»”
                                                                                                             
           “87. «O Kur’ân, bütün âlemler için bir zikir, bir öğüttür.»”


           İMAN EDENLER İÇİN, KUR’ AN ÂYETLERİ, BİR ŞİFA VE RAHMET KAYNAĞIDIR:
           17. İsrâ Sûresi 82. Âyet- i Kerîme(291. Sayfa):
“82. Biz Kur'ân'dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır.”

           Bu Âyet' ler ışığında, hiç kimse kalkıp; Anlamadan okuyun diyebilir mi? Diyemez. Ancak:

           Arapça aslından, Kur' an' ın okunmasında, “Sevap”, “Şifa”, “Öğüt”, “Zikir” ve “Rahmet” vardır. Kur' an- ı Kerîm' i okurken, Allah' ın, Muhammed Aleyhisselâm' a bildirdiği/ indirdiği şekliyle, Allah' ın sözlerini tekrar ettiğinizi düşünerek okunmasında, okuyanlar için sevap, şifa, öğüt, zikir ve rahmet olduğunu bilmenin sırrına ermek gerekir.

           Anlayarak okumak bu Âyet’ lerin ruhuna da uygunluğu açısından önem arz eder. Tartışmaların bu Âyet’ ler çerçevesinde bitirilmesi, aklı başında olan herkes için, en mantıklı yoldur. 02.08.2021

           Saygılarımla. 02.03.2022

ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:


           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!
« Son Düzenleme: Kasım 04, 2023, 07:00:39 ÖS Gönderen: is »