Gönderen Konu: 2.Bakara/30-34-7/11-15/27-17/61-20/116-51/56-72/11-14- CİN, ŞEYTAN ÂYETLERİ  (Okunma sayısı 3752 defa)

is

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • İleti: 473
CİN, MELEK, ŞEYTAN HAKKINDAKİ ÂYETLER

           MELEKLERE: «ÂDEM’E SECDE EDİN!» DEDİK, HEMEN SECDE ETTİLER. YALNIZ İBLİS DAYATTI, KİBRİNE YEDİREMEDİ, İNKÂRCILARDAN OLDU:
           2. Bakara Sûresi 34. Âyet- i Kerîme(7. Sayfa):
           “34. Ve o zaman meleklere: «Âdem’e secde edin!» dedik, hemen secde ettiler. Yalnız İblis dayattı, kibrine yediremedi, inkârcılardan oldu.”


           MELEKLERE "ÂDEM' E SECDE EDİN" DEDİK. HEPSİ SECDE ETTİLER, YALNIZ İBLİS, SECDE EDENLERDEN OLMADI:
           7. A’ râf Sûresi 11. Âyet- i Kerîme(152. Sayfa):
           "11. Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: «Âdem’e secde edin» dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı."


           İBLİS HÂRİÇ OLMAK ÜZERE MELEKLER ÂDEM' E HEMEN SECDE ETTİLER:

           İBLİS CİNLERDENDİ, RABB' İNİN EMRİNDEN DIŞARI ÇIKTI:
           18. Kehf Sûresi 50. Âyet- i Kerîme(300. Sayfa):
           "50. Yine o vakti hatırla ki biz, meleklere: «Âdem’e secde edin!» demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblis’i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir."


           MELEKLERE: «ÂDEM' E(HÜRMET İÇİN) SECDE EDİN» DEMİŞTİK; İBLİS’TEN BAŞKA HEPSİ SECDE ETMİŞ, O ÇEKİNMİŞTİ:
           20. Tâhâ Sûresi 116. Âyet- i Kerîme(321. Sayfa):
           "116. Bir vakit meleklere: «Âdem(e hürmet) için secde edin» demiştik; İblis’ten başka hepsi secde etmiş, o çekinmişti."


           BİR VAKİT MELEKLERE:
           "ÂDEM' E SECDE EDİN" DEMİŞTİK. İBLİS' TEN BAŞKA HEPSİ SECDE ETTİLER:

           17. İsrâ Sûresi 61. Âyet- i Kerîme(289. Sayfa):
           "61. (Yine unutma ki) Bir vakit meleklere: «Âdem’e secde edin» demiştik. İblis’ten başka hepsi secde ettiler. O ise: «Ben bir çamurdan yarattığın kimseye mi secde ederim?» demişti."


           CİNLER, İNSAN VÜCUDUNUN GÖZENEKLERİNDEN GEÇEBİLEN, GÜÇLÜ BİR ATEŞTEN YARATILMIŞTIR:
           15. Hicr Sûresi 27. Âyet- i Kerîme(264. Sayfa):
           “27. Cinleri de daha önce insan vücudunun gözeneklerinden geçebilen güçlü bir ateşten yarattık.”


           Bu Âyet’ de Allah cinlerin “…daha önce…” yaratıldığını/ insanların yaratılmasından önce cinlerin var olduğunu, Âyet’ in başında bildirmekte ve yapılarının ne olduğunu da:

           …insan vücudunun gözeneklerinden geçebilen güçlü bir ateşten yarattık.” demek suretiyle, açıklamaktadır. Bu Âyet’ den anlaşılacağı üzere, cinlerin insanlardan önce yaratıldıkları ve cinlerin,  insan vücudunun gözeneklerinden geçebilen, güçlü bir ateşten yaratıldığının bildirilmesi ile, cinlerin mahiyetlerinin, ya da varlıklarının tartışılması yapılmamalı; inananlar tarafından, “inandık; iman ettik” demek suretiyle tasdik edilerek tartışmaya girilmemelidir. Zira iman bunu gerektirir.

           Yarattığı insana secde etmelerini Melek’ lerden isteyen Allah, aşağıdaki Âyet’ inde:

           BİR VAKİT MELEKLERE:
           "ÂDEM' E SECDE EDİN" DEMİŞTİK. İBLİS' TEN BAŞKA HEPSİ SECDE ETTİLER:

           17. İsrâ Sûresi 61. Âyet- i Kerîme(289. Sayfa):
           "61. (Yine unutma ki) Bir vakit meleklere: «Âdem’e secde edin» demiştik. İblis’ten başka hepsi secde ettiler. O ise: «Ben bir çamurdan yarattığın kimseye mi secde ederim?» demişti."


           Allah, Âdem’ e secde etmelerini Melek’ lere söylediğinde, İblis’ ten başka bütün Melek’ ler secde etmişler; ancak İblis secde etmemiştir.

           Aşağıdaki Âyet’ te de Allah:

           "BEN CİNLERİ VE İNSANLARI ANCAK BANA İBADET ETSİNLER DİYE YARATTIM:
           51. Zâriyat Sûresi 56. Âyet- i Kerîme(524. Sayfa):
           “56. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” diyerek cinlerin varlığının tartışılamayacağını kesin olarak bildirmiştir. Bu tartışmalara son veren Allah' tır. İnananlar için, bu kesin bir hükümdür. Aklı başında olan hiç bir Mü' min, cinlerin varlığını tartışmaz. Tartışamaz. Zira cinler vardır ve gerçektir. Zira cinler vardır ve gerçektir. Bu ifadenin sahibi Allah’ tır.

           Safsatacı/ yalancı/ menfaat peşinde koşabilen ve “Cinci Hoca” denilen kimselerin, cinlerden bahisle, insanları istismar etmelerinin önüne geçebilmek için, bu konuda yetkili olan Diyanet Teşkilâtı uzmanlarının, bilinçli olarak, yerinde ve zamanında verecekleri cevaplara ihtiyaç vardır.

           Yerinde kullanılmadığında, yalan yanlış ve gerçeğe aykırı bilgilerle doldurulabilen internetin, zararlı etkilerinin giderilebilmesi için, bu yetkililerin çok uyanık olmaları, sosyal medyada cinlerle ilgili tüm siteleri ve bilgileri kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu takipleri yapmadıktan sonra, uzman bulunduran görevli müesseselerin/ uzmanlaşan öğretim üyelerinin, bu milletin masum zihinlerine yerleştirilebilecek yanlış bilgilerin önlenmemesinin sorumluluğunu taşımaları gerekir. Bu sorumluluğu taşımayan görevlilerin kazançlarını hak etmediklerini söylemek, yanlış bir tespit olmasa gerektir. Aşağıdaki Âyet’ de:

           "CİNLERDEN İYİ OLANLAR DA VAR, KÖTÜ OLANLAR DA VAR:
           72. Cin Sûresi 11. Âyet- i Kerîme(573. Sayfa):
           “11. Doğrusu bizler; bizden iyi olanlar da var, olmayanlar da var. Biz çeşitli yollara ayrılmışız.”


           CİNLERDEN MÜSLÜMANLAR DA VAR, HAK YOLDAN SAPANLAR DA VAR. MÜSLÜMAN OLANLAR, İŞTE ONLAR DOĞRU YOLU ARAYANLARDIR:
           72. Cin Sûresi 14. Âyet- i Kerîme(574. Sayfa):          
           "14. «Ve biz, bizlerden müslümanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu arayanlardır.»"


           Bu Âyet’ lerde cinlerin ifadelerini veren Allah, kesin olarak cinlerin varlığını, yine cinlerin sözlerinden nakletmek suretiyle bildirmektedir. Bu Âyet’ lerde belirtildiği üzere, cinlerde de, iman edenlerin olduğu gibi, iman etmeyenlerin de bulunduğunu, cinler söylemektedir.

           MELEKLER İNSANIN YARATILIŞI İLE ONA SECDE ETTİLER:

           ŞEYTAN DUMANSIZ ATEŞTEN YARATILDIĞI İÇİN İNSANA SECDE ETMEDİ:

           15. Hicr Sûresi (28.- 31.) Âyet- i Kerîmeler(264. Sayfa):
           “28. Ey Peygamber! Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla: «Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım. »”
           “29. Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın.”
           “30. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.”
           “31. Yalnız İblis hariç. O secde edenlerle beraber olmaktan çekinmişti.”


           Bu dört Âyet- i Kerîme, Şeytan' ın da cinlerden olduğunu açıklığa kavuşturan Âyet- i Kerîme’ lerdir. Burada henüz insan yaratılmamıştır. Sadece melekler ve cinler vardır. Zira:

           ALLAH, MELEKLERE, "YERYÜZÜNDE BİR HALİFE YARATACAĞIM" DEDİ:
           2. Bakara Sûresi 30. Âyet- i Kerîme(7. Sayfa):
           "30. Bir zamanlar Rabb’in meleklere: «Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım» demişti. (Melekler): «A!.. Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz» dediler. (Rabb’in): «Ben sizin bilmediklerinizi bilirim.» dedi."

           Bunu ifade eden Allah’ tır. O halde Melekler Âdem Aleyhisselâm’ dan önce yaratılmışlardır."

           Bu Âyet karşısında, meleklerin tamamı ilk insan Âdem Aleyhisselâm' a secde etmesine rağmen, sadece "İblis" olarak adlandırılan Şeytan secde etmemiştir. Şeytan'ın cinlerden olduğunu Allah:

           İBLİS CİNLERDENDİ, RABB' İNİN EMRİNDEN DIŞARI ÇIKTI:
           18. Kehf Sûresi 50. Âyet- i Kerîme(300. Sayfa): bu Âyet' i ile bildirmektedir.

           Henüz insan yaratılmadı.
           Allah, Meleklere ilk insan Âdem Aleyhisselâm' ı yaratacağını söyledi. 
           Allah Âdem’ i yarattı. Meleklerden Âdem' e secde etmelerini istedi.
           Tüm melekler secde ettiler,
           Cinlerden olan "İblis" isimli Şeytan;  secde etmedi.

           "BEN CİNLERİ VE İNSANLARI ANCAK BANA İBADET ETSİNLER DİYE YARATTIM:
           51. Zâriyat Sûresi 56. Âyet- i Kerîme(524. Sayfa)
           “56. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” demektedir. Burada yaratılan iki mahlûk cinler ve insanlardır. Âdem' e secde etmesini isteyen Allah' tır. Secde etmeyen Şeytan cinlerdendir(18. Kehf Sûresi 50. Âyet- i Kerîme). Cinlerin yaratılması insanlardan öncedir.

           İHLÂSLI KULLAR ÜZERİNDE ŞEYTANIN TESİRİ YOKTUR:

           ŞEYTAN' A ALLAH:
           "SANA UYAN AZGINLARDAN BAŞKA, KULLARIMIN ÜZERİNDE HİÇBİR NÜFUZUN YOKTUR" DEDİ:

           15. Hicr Sûresi (39.- 42.) Âyet- i Kerîmeler(265. Sayfa):
“39. İblis şöyle dedi: «Rabbim! Beni saptırdığın için, mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!»”
“40. «Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnâdır.»”
“41. Allah şöyle buyurdu: «İşte bana ulaşan dosdoğru yol budur.»”
“42. «Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur.»”


           Şeytan, Allah’ tan, insanları hak yoldan çıkarmak üzere, kıyamete kadar izin aldı. İnsanlara günahları süsleyerek onları yoldan çıkaracağını, «Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnâdır.» diyerek, ihlâslı kulların yoldan çıkarılamayacağını bildirdi. Burada şeytanın dahi, ihlâslı kulları yoldan çıkaramayacağını bildiğinin, itirafıdır. 42. Âyet’ te, «ŞEYTAN' A ALLAH: "SANA UYAN AZGINLARDAN BAŞKA, KULLARIMIN ÜZERİNDE HİÇBİR NÜFUZUN YOKTUR" DEDİ» diyerek, inanan insanlar üzerinde Şeytan' ın nüfuzunun olmadığını, Allah, bu Âyet ile tescillemiştir.

           Şeytan' ın insanlar üzerine tesirlerinin olmadığını Âyet hükmü ile idrak eden bir kimse, Şeytan' ın yalanlarına kanmaz ve kendisine istemedikten sonra zarar veremeyeceğinin bilinci içinde yaşar. Yaşantısının her döneminde Şeytan’ dan korkulmayacağının bilincinde olduğundan, Şeytan’ ın iğvalarına(kandırmacalarına) kapılmaz. Yaşantısını huzur içinde tamamlar.

           Saygılarımla. 25.03.2023 10:33

ÖNEMLİ NOT:

           NOT(1): KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.           

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           NOT(2):  KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!


           NOT(3): YUKARIYA YAZDIĞIM, CİN, MELEK, ŞEYTAN HAKKINDAKİ 15 ÂYET- İ KERÎME TESPİT ETTİKLERİM OLUP; BAŞKA BAĞLANTILI ÂYET' LER DE OLABİLİR. BİLGİLERİNİZE.
« Son Düzenleme: Kasım 06, 2023, 01:35:15 ÖÖ Gönderen: is »