Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
İNSAN KURU BİR ÇAMURDAN, ŞEKİLLENMİŞ BİR BALÇIKTAN YARATILMIŞTIR

           İNSAN KURU BİR ÇAMURDAN, ŞEKİLLENMİŞ BİR BALÇIKTAN YARATILMIŞTIR:
           15. Hicr Sûresi 26. Âyet- i Kerîme(264. Sayfa):
           “26. Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.”


           İnananlar için yaratılış gerçeği budur. İnanmayanların insanın yapısı hakkında “yaratılışa aykırı olsun da ne olursa olsun” dercesine, çeşitli var oluş biçimleri uydurmalarına gerek var mıdır?

           İnsanın yapısındaki sinir hücrelerinin herbirinde yerleştirilmiş olan hisleri, akıl sahibi ilim adamları "sensör" adı altında, henüz 21. Yüzyılda ancak bulabilmiş, geliştirebilmiş ve insanlığın hizmetine sunabilmiştir. 

           İnsan vücudunda trilyonlarca(hücre sayısı kadar) sensör olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. O halde bu Allah' ın MÛCİZEsi değil de nedir?

           Elinize aldığınız bir toplu iğneyi ya da bir sıcak nesneyi vücudunuzun herhangi bir noktasına yaklaştırınız/ temas ettiriniz. Gözleriniz kapalı olsa bile, bu nesnenin ne olduğunu, sivriliğini/ sıcaklığını anlayabildiğinize göre, ayrı ayrı her bir hücrede sensörlerin olduğunu hissedeceksiniz. Allah(c.c.) bu sensörleri, insanların yaratılışının başlangıcında yerleştirmiş, insanların kullanımına sunmuştur. Başka söze gerek var mıdır?

           Yaratılış yedi bin- on bin sene öncelerine dayanmakta olup; o zamanlarda ilmî gelişmelerden mekanikten fizikten bahsedilemezdi. Ancak canlıları yaratan Allah, her bir sinir ucuna sensör yerleştirmekten âciz olmadığını göstererek, sonsuz MÛCİZElerinden sadece birini daha gerçekleştirmiştir.

           Bu Âyet’ teki “kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan” yaratılan insanın yaratılmasındaki MÛCİZE de, diğer MÛCİZE’ lerinden farklı değildir. Bu konularda ilmî araştırmalardan hareketle, gerçeklere varılabileceğini görmek, Allah’ ın sonsuz Kudret’ inin de açık ispatıdır.

           Saygılarımla. 20.01.2023 16:55

ÖNEMLİ NOT:

           NOT(1):  KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           NOT(2):  KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!
2
KUR' AN ÂYETLERİ(007) / RÜZGÂRLARI AŞILAYICI OLARAK GÖNDEREN ALLAH' TIR
« Son İleti Gönderen: is Ocak 20, 2023, 03:55:27 ÖS »
RÜZGÂRLARI AŞILAYICI OLARAK GÖNDEREN ALLAH' TIR

           BİZ RÜZGARLARI AŞILAYICI OLARAK GÖNDERDİK VE GÖKTEN BİR SU İNDİRİP SİZİ ONUNLA SULADIK. O SUYU HAZİNELERDE TUTAN DA SİZ DEĞİLSİNİZ:
           15. Hicr Sûresi 22. Âyet- i Kerîme(264. Sayfa):
           “22. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz.”


           Yâsin Sûresi 11. Âyet’ inde Allah:

           KUR' AN' A TÂBÎ OLAN VE GÖRÜNMEDİĞİ HALDE ALLAH’ TAN KORKAN VE İNANAN KİMSE, İMAN ETMİŞ DEMEKTİR:
           36. Yâsin Sûresi 11. Âyet- i Kerîme(441. Sayfa):
           “11. Sen ancak Kur’ân’a tabi olan ve görünmediği halde Rahman olan Allah’tan korkan kimseyi sakındırırsın. İşte onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir mükafatla müjdele.” Demektedir. Kâinatı yaratan Allah’ ın, yeryüzünde ve göklerde koyduğu kurallar vardır. İnsanoğlu bozmadığı sürece bu kurallar aynen devam edip gitmekte; konulmuş olan bu kurallardan, herhangibir sapma söz konusu olmamaktadır. Her Mü’ min ve Muvahhid(Allah’ ın birliğine inanmış) kimse, konulan bu kuralları, Allah’ ın koyduğu kurallar olarak kabul eder. Bir kısım insanlar arasında, “yağmuru yağdıran Allah” ifadesini kullandığınızda, hemen ilâve etme ihtiyacını duyarlar:

           “Bu kurallar tabiatın kurallarıdır” demek suretiyle herşeyin Allah’ a bağlanmasını istememe gibi bir yanılgının  içine düşerler.

           Her insan düşüncelerinde serbesttir. "Dinde zorlama yoktur" kaidesini koyup; hiç kimsenin inancına veya inançsızlığına karışılmayacağını bildiren yine Allah’ tır. Zira Kur’ an’ da 60’ dan fazla Âyet’ te, Allah Peygamberi Hazreti Muhammed’ e:

           “Yâ Muhammed, senin görevin tebliğden ibarettir.”
           “Yâ Muhammed, senin görevin ancak uyarmadır.”
           “Yâ Muhammed, sen ancak müjdecisin” demek suretiyle, bu Âyet’ lerde, Peygamberlerine, ancak tebliğ, müjde, uyarma görevleri verdiğini bildirmektedir. Peygamberler bunun ötesine geçmezler, geçemezler. Zira Allah “tebliğ et”, “uyar”, “müjde ver” demiştir. Bunun açıkça ifade ettiği anlam:

           “Peygamberlerime ben bu görevleri verdim. Bunun ötesine geçmezler. Ey kullarım sizler de bu görevlerin ötesinde görev üstlendiğinizi düşünmeyin” demektir. İnsanların Kur’ ân- ı Kerîm Âyet’ lerinin ötesinde kural koymaları, Allah’ ın koyduğu kurallara aykırılık anlamı taşır ki, aklı başında hiç bir Mü’ min kendi başına kural koymaz, koyamaz.

           Tüm bu açıklamalar sonucunda söyleyeceğimiz söz özetle:

           “Allah’ ın izni olmadan yaprak kıpırdamaz” Âyet’ inin de desteklediği, “yağmuru yağdıran Allah’ tır” denildiğinde, bizlere düşen, ancak, “Rabb’ im sen her şeye kâdirsin” demektir.

           Saygılarımla. 20.01.2023 15:57

ÖNEMLİ NOT:

           NOT(1):  KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           NOT(2):  KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!


3
KUR' AN ÂYETLERİ(007) / ALLAH HİÇBİR MEMLEKETİ BİLİNEN BİR ZAMANI OLMAKSIZIN HELÂK ETMEZ
« Son İleti Gönderen: is Aralık 08, 2022, 12:12:07 ÖS »
ALLAH HİÇBİR MEMLEKETİ BİLİNEN BİR ZAMANI OLMAKSIZIN HELÂK ETMEZ
HİÇBİR MİLLET, ECELİNİN ÖNÜNE GEÇEMEZ VE ONU GECİKTİREMEZ
KUR’ ÂN- I KERÎM’ İ KORUYAN ALLAH’ TIR


           ALLAH HİÇBİR MEMLEKETİ BİLİNEN BİR ZAMANI OLMAKSIZIN HELÂK ETMEZ:
           15. Hicr Sûresi 4. Âyet- i Kerîme(263. Sayfa):
           "4. Biz hiçbir memleketi (Allah katında) bilinen bir zamanı olmaksızın helak etmedik."


***

           HİÇBİR MİLLET, ECELİNİN ÖNÜNE GEÇEMEZ VE ONU GECİKTİREMEZ:
           15. Hicr Sûresi 5. Âyet- i Kerîme(263. Sayfa):
           "5. Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez."


***

           KUR’ ÂN- I KERÎM’ İ KORUYAN ALLAH’ TIR:
           15. Hicr Sûresi 9. Âyet- i Kerîme(263. Sayfa):
           " Hiç şüphe yok ki, Kur’ân’ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız."


           Kutsal Kitabımız Kur’ an Allah(c.c.) tarafından korunmakta olup; onu değiştirmeye kalkanlara, bu Âyet ile meydan okunmuştur. Koruma kıyamete kadar sürecektir. Bunda inananlar için şüphe yoktur. Değiştirme taktikleri de tutmayacaktır. Zira değiştirilemeyeceği konusunda garanti veren Allah’ tır.

***

           ALLAH, “GÖKTE BİR TAKIM BURÇLAR YARATTIK VE BAKANLAR İÇİN ONU SÜSLEDİK.” DEDİ:

           ALLAH, "GÖĞÜ TAŞLANAN BÜTÜN ŞEYTANLARDAN KORUDUK. KULAK HIRSIZLIĞI YAPAN ŞEYTAN HARİÇ." DEDİ:

           ALLAH, “KULAK HIRSIZLIĞI YAPAN ŞEYTANI APAÇIK BİR ALEV SÜTUNU TAKİP EDER.” DEDİ:

           15. Hicr Sûresi (16. 17. 18.) Âyet- i Kerîmeler(264. Sayfa):
           “16. Andolsun biz, gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik.”

           “17. Ve göğü taşlanan bütün şeytanlardan koruduk.”

           “18. Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan hariç, onu apaçık bir alev sütunu takip eder.”


           Bu üç Âyet’ te, gökte burçların yaratılması, yıldızlarla bu burçların süslenmesi bildirilmiştir. Ancak taşlanan şeytandan korunmasına rağmen, “kulak hırsızlığı eden şeytan” ifadesi ile, gökte muhafaza edilen Levh- i Mahfuz’ dan bilgi çalan şeytanın hariç olduğu belirtilmekte; kulak hırsızlığı yapan şeytanı, kulak hırsızlığı yapmaması için, bir alev sütununun tâkip ettiği de bildirilmektedir.

           Saygılarımla. 08.12.2022 12:07

ÖNEMLİ NOT:

           NOT(1):  KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           NOT(2):  KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!


4
Sosyal Yaşantıdan Kesitler / TAKSİCİLERE AÇIK MEKTUP
« Son İleti Gönderen: is Kasım 08, 2022, 12:47:01 ÖS »
TAKSİCİLERE AÇIK MEKTUP

           Taksicilerin çoğunluğunu, aşağıda çıkardığım, tecrübe ile sabit yanlışlardan/ halk tâbiri ile NUMARA(!)’ lardan tenzih ederek yazıyorum. Müşterilerine aşağıda sıraladığım numaraları yapanlar % 3- 5 civarındadır desek de; bu yazdığım tüm numaraları ben bizzat yaşadığım için/ taksiciliği meslek edinmiş; kul hakkına riayet eden taksici kardeşlerimizden aktarmalardan yazabiliyorum.

           Büyük çoğunlukla, bu numaralardan bir kısmını kullanıyor izlenimi veren taksicilere rastlamamız öyle az miktarda da olduğunu düşünürsek hata ederiz. Tanıdık dediğimiz taksiciler dahi, bilmezmiş ayağına yatıp; yolları yıllardır dolaştıkları halde, müşterilere sormak suretiyle, kısa mesafelerin, müşteri eliyle uzatılmasını umut ederek sorduklarına şahit olmuşuzdur. Bunların yüzdeleri azımsanamayacak kadar çoktur. Esefle bildirmek boynumuzun borcudur. Müşterilere yapılan yanlışları aşağıda sıralayıp; kamu oyuna sunmak suretiyle, bir kısım taksicilerin, bu yanlışların deşifre olduğu düşüncesi ile, bu hatalarından dönmelerine vesile olursam, kendimi mutlu hissedeceğim. Zira yapılan yanlışların faturalarının eninde sonunda karşılarına çıkacağını bildiren Allah olduğuna göre, bizim uyarma görevini yapmamıza, tüm taksicilerin minnettar olmaları, bu yanlışları yapanların deşifre olduklarına sevinmeleri gerekir. Zira bu yanlışların faturaları dünyada, ya da Âhiret’ te hesaba çekileceklerini bilmeleri açısından önem arz eder. Bu “numaralar” ın çeşitleri aşağıya çıkarılmıştır:

           1- “YOLU BİLMİYORUM” ifadesi, ne kadar yanlış bir ifade olduğunu tüm taksiciler de tasdik edebileceklerdir. İstisna olarak, duraklara yeni gelmiş taksicileri ayrı tutmak, her aklı başında müşterinin de insafına kalmış bir husustur. Olabilir, ancak, konuşma arasında yıllarca çalıştığını ifade edenlerin, yol târifi istemelerini ne ile açıklayabilirsiniz? Bu şekilde “bilmiyorum” diyen taksicilerin sözünü de, okuyucuların insafına bırakarak yazdım.
 
           2- “HANGİ YOLDAN GİDELİM” deyip müşteriye bırakılması;

           3- “KISA YOLDAN YANLIŞLIKLA SAPMIŞIM ABİ/ ABLA” ifadesi;
 
           4- “BOZUK PARA ÇIKMADI” deyip; para üstünü eksik verme gayreti;

           5- “TAKSİMETREYİ GEÇ AÇTIM” deyip; inerken, (200 metre geç açtığı halde, ki 40 krş. x 2 = 80 krş. alması gerekirken) karambole/ yuvarlak hesapla “geç açtım, 5 TL. ver, yeter abi/ abla” denilmesi;

           6- SÖYLENDİĞİ HALDE kısa yoldan gitmeyip; uzun yola, “YANLIŞLIKLA GİRMİŞİM” numarası yapılması;
 
           7- Taksilere verilen BEKLEMELERDE ki, dakikada 40 kuruşa tenezzül edilmesi kadar yanlış ne olabilir? Bunun bir çeşit kul hakkını zimmetine geçirme değil de nedir? Trafik lâmbalarını kontrol ederek, kırmızının yanmasını beklercesine yavaşlayıp lâmbayı kontrol ederek gitmesi aklın alacağı bir yanlış değildir.

           8- Işıklı kavşaklara gelirken; birden fazla sıranın en çok taksisi olanı tercih ederek, kırmızının yanması için beklemek üzere, SIRANIN GERİSİNDE KALMAYA ÖZELLİKLE ÖZEN GÖSTERİLMESİ;

           9- “DÖNECEĞİM ABİ/ ABLA” deyip; uzun yoldan dönmeye kalkmak. Halbuki yerinde dönse, doğrudan gideceği güzergâh üzerinde olacaktır. Uzun yoldan tersine gidip, dönme neyin nesidir?

           10- Kredi kartı çekenlerin ilâve ücret hesabında, KOMİSYONUN ÜZERİNDE ÜCRET ALMASI. % 3 komisyonu, yuvarlama yaparak, yüzdenin çok üzerinde alması. 30 TL. lik mesafede, % 3’ lük komisyon için alacağı 1 TL. yerine, yuvarlak hesap ile, "5 lira ver yeter abi/ abla" ifadesiyle komisyon hesabı yapılması(Bunlar bizzat yaşadıklarımdır. Kimse olur mu böyle şey demesin).

           11- “SEN HANGİ YOLU TERCİH EDERSİN ABİ/ ABLA” ifadesi ile, yolu kendisi kadar bilemeyen müşteriye sorması. Kendisi bu yolları avucunun içi gibi bildiğini, konuşmasında belirttiği halde, sonrasında “bilmiyorum” ayaklarına yatıp, müşterinin uzun yolu tercih etmesine ses çıkarmaması.

           Bu yapılan yanlışların hemen hemen tamamını, müşteri olarak bindiğim taksicilerle bizzat yaşayarak edindim. Ya da konuşarak:

           Bizzat taksicilerin tespit ettiği bu yanlışların bir kaçını da, “bu yanlışları yapan arkadaşlar mesleğimizin yüz karalarıdır” diyen taksicilerden aldım.

           Durum bu merkezdeyken akla geliveren:

           -Bu yanlışları tâkip eden hiçbir Federasyon yetkilisi/ müfettişi v.s. yok mudur?

           Bu tür yanlışlarda yüzen taksicilerin tespiti ile, meslekten uzaklaştırılmaları/ taksilerinin belli müddet bağlanması ile verilen bu cezalar, çok iyi birer ders mahiyetinde cezalar olabilir. Zira bir taksicinin ceza alması, o şehirdeki bütün yanlış taksicileri hizaya getirmeye yeter de artar bile.

           Meslek kuruluşlarının bu ikazımın ilgili mercilere iletilmesi için gereğini yapacaklarına olan inancımla duyuruda bulunmak istiyorum. Bu ikazlar aynı zamanda, taksicilik mesleğinin şeref ve haysiyetinin yerine gelmesine de vesile olacaktır. Taksicilere olan güvenin artmasını sağlayacaktır.

           Diğer taraftan, sıraladığım bu yanlışlara dikkat çekilmesi, taksici esnafının kazançlarının helâl olmasına katkıda bulunması açısından da önem arz eder. Zira hiçbir aklı başında taksici ailesine, çoluğuna çocuğuna, hile hurda ile kazandığı parayı yedirmek durumunda kalmayacaktır. Bu şekilde dürüstçe kazanılan paralar, taksici esnafının meslekî itibarını da kazandırmaya yardımcı olacaktır.

           Sıralanan bu yanlışlara düşmeyen taksicilerin, bu meslek gurubunun güvenilir mesleklerden olmasına katkılarının olduğunu unutmamamız gerektiğinin bilinmesi dileklerimle.

           Saygılarımla. 08.11.2022 12:39

ÖNEMLİ NOT:

           NOT(1):  KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           NOT(2):  KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!

5
KUR' AN ÂYETLERİ(008) / ŞEYTAN' I TÂRİF EDEN ÂYETLER
« Son İleti Gönderen: is Kasım 06, 2022, 08:50:12 ÖÖ »
ŞEYTAN' I TÂRİF EDEN VE ŞEYTAN' DAN KORKULMAYACAĞINI BİLDİREN ÂYETLER

           Allah, "İHLÂSLI KULLAR ÜZERİNDE ŞEYTANIN TESİRİ YOKTUR" demek suretiyle, insanlara musallat olan Şeytan' dan korkulmaması gerektiğini bildirmektedir. Allah' ın bizlere ihsan ettiği Kur' ân- ı Kerîm' in hükümlerine uyanlara, "İMAN EDİP DE TEVEKKÜL EDENLERE O ŞEYTAN' IN HİÇBİR NÜFUZU YOKTUR" Âyet' i ile de, Şeytan' dan korkulmamasının şartını bildirmektedir.

           Şeytan' ın ihlaslı kullar üzerinde hiçbir tesirinin olmadığının Allah tarafından bildirilmesi, Allah' ın bizlere büyük bir nimetidir. Zira bir takım Âyet' lerden, çeşitli sebeplerle, habersiz olan insanların, Şeytan' dan korkmaları normaldir. Zira cehalet korkuyu getirir. İlim ile, bilim ile korkular dağılır. İnsanların bildikleri şeylerden(her ne olursa olsun) korkmaları mümkün değildir. Şeytanı tanıtan 41 Âyet aşağıya çıkarılmıştır. Bilinmesinde herkes için fayda vardır:

           ALLAH, "ANDOLSUN Kİ, CİNLERDEN VE İNSANLARDAN BİRÇOĞUNU CEHENNEM İÇİN YARATTIK" DEDİ:
           7. A’ râf Sûresi 179. Âyet- i Kerîme(175. Sayfa):

           ALLAH CİNLERİ DE HÂLİS ATEŞTEN YARATTI:
           55. Rahmân Sûresi 15. Âyet- i Kerîme(532. Sayfa):

           ALLAH, "GÖĞÜ TAŞLANAN BÜTÜN ŞEYTANLARDAN KORUDUK. KULAK HIRSIZLIĞI YAPAN ŞEYTAN HARİÇ." DEDİ:
           15. Hicr Sûresi (17.- 18.) Âyet- i Kerîmeler(264. Sayfa):

           ALLAH, GÖKYÜZÜNÜ YILDIZLARLA SÜSLEDİ, ONU HER İNATÇI ŞEYTANDAN KORUDU:
           37. Sâffât Sûresi  (6.- 7.)  Âyet- i Kerîmeler(447. Sayfa):

           ALLAH, “KULAK HIRSIZLIĞI YAPAN ŞEYTANI APAÇIK BİR ALEV SÜTUNU TAKİP EDER.” DEDİ:
           15. Hicr Sûresi (16.- 18.) Âyet- i Kerîmeler(264. Sayfa):

           ALLAH: "ŞEYTAN İNSANLARA ALDATMADAN BAŞKA BİR ŞEY VAAD ETMEZ" DEDİ:
           17. İsrâ Sûresi 64. Âyet- i Kerîme(289. Sayfa):

           ALLAH, ŞEYTAN' A: "DOĞRUSU BENİM(İHLÂSLI) KULLARIM ÜZERİNDE SENİN HİÇBİR HÂKİMİYETİN YOKTUR. VEKİL OLARAK RABB' İN YETER" DEDİ:
           17. İsrâ Sûresi 65. Âyet- i Kerîme(289. Sayfa):

           ALLAH ŞEYTAN' A: "ONLARDAN KİM SANA UYARSA, ŞÜPHESİZ Kİ, CEZANIZ CEHENNEM' DİR, HEM DE MÜKEMMEL BİR CEZA" DEDİ:
           17. İsrâ Sûresi 63. Âyet- i Kerîme(289. Sayfa):

           ALLAH’ IN ZİKRİNDEN YÜZ ÇEVİRENLERE ŞEYTAN MUSALLAT EDİLİR:
           43. Zuhruf Sûresi 36. Âyet- i Kerîme(493. Sayfa):

           Allah' ın zikri, bilindiği üzere, Kur' an' dır. Kur' an okuyan kimse zikirdedir.
           Allah' ın zikri, Namaz' dır. Namaz kılan zikirdedir.
           Allah' ın zikri, geçimini temin için çalışmadır. Geçimi için çalışan zikirdedir.
           Allah' ın zikri, günün belli bir zamanında istirahattir/ dinlenmedir/ uyumaktır. Dinlenen kimse zikirdedir.
           Allah' ın zikri, ailesiyle vakit geçirmektir. Ailesiyle zamanını geçirenler zikirdedir.
           Allah' ın zikri, ilimdedir. İlim için çalışan herkes zikirdedir. 

           GİZLİ KONUŞMALAR ŞEYTANDANDIR. BU İMAN EDENLERİ ÜZMEK İÇİNDİR:
           58. Mücâdele Sûresi  10. Âyet- i Kerîme(544. Sayfa):

           GÜNAHA VE İFTİRAYA DÜŞKÜN OLANLAR ŞEYTANLARA KULAK VERİRLER VE ONLARIN ÇOĞU YALANCIDIR:
           26. Şuarâ Sûresi 223. Âyet- i Kerîme(377. Sayfa):

           İBLİS: «BEN BİR ÇAMURDAN YARATTIĞIN KİMSEYE Mİ SECDE EDERİM?» DEMİŞTİ:
           17. İsrâ Sûresi 61. Âyet- i Kerîme(289. Sayfa):

           İBLİS: “BEN ONLARIN HEPSİNİ MUTLAKA ALDATIR, SAPTIRIRIM. «ANCAK İÇLERİNDEN İHLÂS İLE SEÇİLMİŞ HAS KULLARIN MÜSTESNA»” DEDİ:
           38. Sâd Sûresi  (82.- 83.) Âyet- i Kerîmeler(458. Sayfa):

           İBLİS CİNLERDENDİ, RABB' İNİN EMRİNDEN DIŞARI ÇIKTI:
           18. Kehf Sûresi 50. Âyet- i Kerîme(300. Sayfa):

           İBLİS HÂRİÇ OLMAK ÜZERE MELEKLER ÂDEM' E HEMEN SECDE ETTİLER:
           18. Kehf Sûresi 50. Âyet- i Kerîme(300. Sayfa):

           İBLİS: "KIYAMETE KADAR ERTELERSEN, PEK AZI HARİÇ, ONUN ZÜRRİYETİNİ KENDİ BUYRUĞUM ALTINA ALACAĞIM" DEDİ:
           17. İsrâ Sûresi 62. Âyet- i Kerîme(289. Sayfa):

           İBLİS: «YA RAB! O HALDE İNSANLARIN DİRİLTİLECEKLERİ GÜNE KADAR BANA MÜHLET VER.» DEDİ." İBLİS' E KIYAMETE KADAR, ALLAH MÜSAADE ETTİ:
           38. Sâd Sûresi  (80.- 81.) Âyet- i Kerîmeler(458. Sayfa):

           İHLÂSLI KULLAR ÜZERİNDE ŞEYTANIN TESİRİ YOKTUR:
           15. Hicr Sûresi 40. Âyet- i Kerîme(265. Sayfa):

           İMAN EDİP DE TEVEKKÜL EDENLERE O ŞEYTAN' IN HİÇBİR NÜFUZU YOKTUR:
           16. Nahl Sûresi 99. Âyet- i Kerîme(279. Sayfa):

           KULAK HIRSIZLIĞI YAPAN ŞEYTANI APAÇIK BİR ALEV SÜTUNU TAKİP EDER:
           15. Hicr Sûresi 18. Âyet- i Kerîme(264. Sayfa):

           (ŞEYTANLARDAN)KULAK HIRSIZLIĞI YAPANLAR OLUR, ONLARI DA YAKICI BİR ALEV TÂKİP EDER:
           37. Sâffât Sûresi  10. Âyet- i Kerîme(447. Sayfa):

           (ŞEYTAN UNUTTURURSA) KUR' ÂN' IN ÂYETLERİ HAKKINDA MÜNASEBETSİZLİĞE DALAN ZÂLİMLER TOPLULUĞUYLA OTURMA:
           6. En’ âm Sûresi 68. Âyet- i Kerîme(136. Sayfa):

           KUR' ÂN' IN ÂYETLERİ HAKKINDA MÜNASEBETSİZLİĞE DALANLARIN YANINDAN HEMEN UZAKLAŞ:
           6. En’ âm Sûresi 68. Âyet- i Kerîme(136. Sayfa):

           MELEKLERE: «ÂDEM' E(HÜRMET İÇİN) SECDE EDİN» DEMİŞTİK; İBLİS’TEN BAŞKA HEPSİ SECDE ETMİŞ, O ÇEKİNMİŞTİ:
           20. Tâhâ Sûresi 116. Âyet- i Kerîme(321. Sayfa):

           MELEKLERE "ÂDEM' E SECDE EDİN" DEDİK. HEPSİ SECDE ETTİLER, YALNIZ İBLİS, SECDE EDENLERDEN OLMADI:
           7. A’ râf Sûresi 11. Âyet- i Kerîme(152. Sayfa):

           O SİNSİ VESVESECİNİN ŞERRİNDEN:
              -İNSANLARIN RABBİNE,
              -HÜKÜMDARINA,
              -İLÂHINA SIĞINIRIM:

           114. Nâs Sûresi (1.- 3.) Âyet- i Kerîmeler(606. Sayfa):

           O VESVESECİ ŞEYTAN,
              -İNSANLARIN GÖĞÜSLERİNE VESVESELER FISILDAR.
              -GEREK CİNLERDEN, GEREK İNSANLARDAN:

           114. Nâs Sûresi (5.- 6.) Âyet- i Kerîmeler(606. Sayfa):

           SİZ BENİ BIRAKIP DA İBLİS' İ VE SOYUNU DOSTLAR MI EDİNİYORSUNUZ?:
           18. Kehf Sûresi 50. Âyet- i Kerîme(300. Sayfa):

           ŞEYTANDAN KORKMAYIN, EĞER MÜ' MİN İSENİZ ALLAH' TAN KORKUN:
           3. Âl- i İmran Sûresi 175. Âyet- i Kerîme(74. Sayfa):

           ŞEYTAN SADECE KENDİ DOSTLARINI KOKUTABİLİR:
           3. Âl- i İmran Sûresi 175. Âyet- i Kerîme(74. Sayfa):

           ŞEYTAN, ALLAH’ IN İZNİ OLMADIKÇA MÜMİNLERE HİÇ BİR ZARAR VEREMEZ. MÜMİNLER ALLAH’A DAYANIP GÜVENSİNLER:
           58. Mücâdele Sûresi  10. Âyet- i Kerîme(544. Sayfa):

           ŞEYTAN, İNSANLAR ARASINA, İÇKİ VE KUMAR İLE DÜŞMANLIK VE KİN SOKAR:
           5. Maide Sûresi 91. Âyet- i Kerîme(124. Sayfa):

           “ŞEYTAN İŞİ BİRER PİSLİK” OLAN ŞEYLER:
              -İÇKİ,
              -KUMAR,
              -DİKİLİ TAŞLAR(PUTLAR) VE
              -FAL OKLARIDIR:

           5. Maide Sûresi 90.  Âyet- i Kerîmeler(124. Sayfa):

           ŞEYTAN, "...ZATEN BENİM SİZE KARŞI BİR GÜCÜM YOKTU. ANCAK BEN SİZİ(KÜFÜR VE İSYANA) ÇAĞIRDIM, SİZ DE GELDİNİZ. O HALDE BENİ KINAMAYIN, KENDİ KENDİNİZİ KINAYIN..." DEDİ:
           14. İbrâhim Sûresi 22. Âyet- i Kerîme(259. Sayfa):

           ŞEYTAN' A ALLAH: "SANA UYAN AZGINLARDAN BAŞKA, KULLARIMIN ÜZERİNDE HİÇBİR NÜFUZUN YOKTUR" DEDİ:
           15. Hicr Sûresi 42. Âyet- i Kerîmer(265. Sayfa):
 

           ŞEYTAN' DAN GELEN KÖTÜ BİR DÜŞÜNCE SENİ DÜRTECEK OLURSA HEMEN ALLAH' A SIĞIN. ÇÜNKÜ ALLAH, HER ŞEYİ İŞİTİR VE BİLİR:
           41. Fussilet Sûresi 36. Âyet- i Kerîme(481. Sayfa):

           ŞEYTAN' IN NÜFUZU, ANCAK ONU DOST EDİNENLERE VE ALLAH' A ORTAK KOŞANLARADIR:
           16. Nahl Sûresi 100. Âyet- i Kerîmeler(279. Sayfa):

           ŞEYTANLAR HEM İNSANLARDAN, HEM DE CİNLERDENDİR:
           6. En’ âm Sûresi 112. Âyet- i Kerîme(143. Sayfa):

           ŞEYTANLAR ONLARI(ALLAH' IN ZİKRİNDEN YÜZ ÇEVİRENLERİ) YOLDAN ÇIKARIRLAR. ONLAR DA KENDİLERİNİN DOĞRU YOLDA OLDUKLARINI SANIRLAR:
           43. Zuhruf Sûresi (36.- 37.) Âyet- i Kerîmeler(493. Sayfa):

           ŞEYTANLAR YÜKSEK MELEKLER TOPLULUĞUNU DİNLEYEMEZLER, UZAKLAŞTIRILIRLAR:
           37. Sâffât Sûresi  (8.- 9.) Âyet- i Kerîmeler(447. Sayfa):

           ŞEYTANLARIN KİMİN ÜZERİNE İNECEĞİNİ SİZE HABER VEREYİM Mİ? ŞEYTANLAR:
              -GÜNAHA,
              -İFTİRAYA DÜŞKÜN OLAN HERKESİN ÜZERİNE İNERLER:

           26. Şuarâ Sûresi (221.- 222.) Âyet- i Kerîmeler(377. Sayfa):


           Saygıarımla 06.10.2022 08:29
6
KUR' AN ÂYETLERİ(007) / ALLAH’ IN NİMETİNİ SAYMAK İSTERSENİZ SAYAMAZSINIZ
« Son İleti Gönderen: is Ekim 30, 2022, 12:13:20 ÖÖ »
ALLAH’ IN NİMETİNİ SAYMAK İSTERSENİZ SAYAMAZSINIZ
YERDE VE GÖKTE, HİÇBİR ŞEY ALLAH' TAN GİZLİ KALMAZ
KUR’ AN, İNSANLARA GÖNDERİLMİŞ BİR TEBLİĞDİR           İNSANLARIN KENDİSİNDEN İSTEYEBİLECEĞİ HERŞEYİ VEREN, ALLAH’ TIR.

           ALLAH’ IN NİMETİNİ SAYMAK İSTERSENİZ SAYAMAZSINIZ:

           14. İbrâhim Sûresi 34. Âyet- i Kerîme(261. Sayfa):
           “34- O, Kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size verdi. Allah'ın nimetini saymak isterseniz sayamazsınız! Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür.”


           Âyet- i Kerîme’ nin anlamına vâkıf olabilecek kimseler takdir ederler ki, bu bir MÛCİZE anlam taşımaktadır.

           Burada gelecekte insanların isteyebileceği her şeyden kasıt, faydamıza sunulabilecek her şeyin bizim istikbaldeki isteklerimizi, SONSUZ GELECEKTE VE SONSUZ GEÇMİŞTE BİR ANDA BULUNABİLEN ALLAH, insanların emrine sunmuştur. Daha nice nimetlerin kendilerine verileceğini insanlar da bilmemekte; ancak ilim adamları yaptıkları çalışmalarda, hangi konularda neler elde edebileceklerinin haberlerini/ işaretlerini verebilmektedirler.

***

           YERDE VE GÖKTE, HİÇBİR ŞEY ALLAH' TAN GİZLİ KALMAZ:
           14. İbrâhim Sûresi 38. Âyet- i Kerîme(261. Sayfa):
           "38. Ey Rabbimiz! Sen bizim gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da şüphesiz bilirsin. Çünkü yerde ve gökte, hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz."

***

           KUR’ AN, AKIL SAHİPLERİ İÇİN:
           -KENDİSİYLE(KUR’ AN’ LA) UYARILSINLAR,
           -ALLAH’ IN ANCAK BİR TEK İLÂH OLDUĞUNU BİLSİNLER VE
           -AKIL SAHİPLERİ ÖĞÜT ALSINLAR DİYE
           -İNSANLARA GÖNDERİLMİŞ BİR TEBLİĞDİR:

           14. İbrâhim Sûresi 52. Âyet- i Kerîme(262. Sayfa):
           “52. Bu Kur’ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.”


Saygılarımla. 29.10.2022 0011

ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!
7
ALLAH ŞÜKREDENLERE NİMETİNİ ARTIRIR
ŞEYTAN' IN MÜSLÜMAN' A KARŞI BİR GÜCÜ YOKTUR
KIYAMET GELMEDEN ÖNCE VERDİĞİ MALLARDAN ALLAH İÇİN HARCASINLAR


           ALLAH ŞÜKREDENLERE NİMETİNİ ARTIRIR:

           ALLAH' IN NANKÖRLERE AZABI ŞİDDETLİDİR:

           14. İbrâhim Sûresi 7. Âyet- i Kerîme(257. Sayfa):
           "7. Ve hatırlayın ki Rabbiniz size şöyle bildirmişti: Yüceliğim hakkı için şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir."


***

           ŞEYTAN, "...ZATEN BENİM SİZE KARŞI BİR GÜCÜM YOKTU. ANCAK BEN SİZİ ÇAĞIRDIM, SİZ DE GELDİNİZ. O HALDE BENİ KINAMAYIN, KENDİ KENDİNİZİ KINAYIN..." DEDİ:
           14. İbrâhim Sûresi 22. Âyet- i Kerîme(259. Sayfa):
           "22. İş bitince şeytan onlara şöyle diyecek: «Şüphesiz ki Allah size gerçek olanı vaad etti, ben de size vaad ettim, ama sonra caydım! Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi (küfür ve isyana) çağırdım, siz de geldiniz. O halde beni kınamayın, kendi kendinizi kınayın! Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz! Ben, önceden beni Allah’a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim.» Doğrusu zalimler için acı bir azab vardır!"


***

           GÜZEL BİR SÖZ KÖKÜ YERDE SABİT, DALLARI GÖKTE OLAN GÜZEL BİR AĞAÇ GİBİDİR:
           14. İbrâhim Sûresi 24. Âyet- i Kerîme(259. Sayfa):
           "24. Görmedin mi? Allah nasıl bir misal verdi. Güzel bir söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir."


***

           EY MUHAMMED İMAN EDEN KULLARIMA SÖYLE:
           -NAMAZI DOSDOĞRU KILSINLAR.
           -ALIŞ- VERİŞ VE DOSTLUĞUN OLMADIĞI BİR GÜNÜN GELMESİNDEN ÖNCE KENDİLERİNE VERDİĞİMİZ RIZIKTAN AÇIK VE GİZLİ ALLAH İÇİN HARCASINLAR:

           14. İbrâhim Sûresi 31. Âyet- i Kerîme(260. Sayfa):
           “31- (Ey Muhammed!) İman eden kullarıma söyle: "Namazı dosdoğru kılsınlar, alış-veriş ve dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıktan açık ve gizli (Allah için) harcasınlar."”


           Bu Âyet’ te bildirilen “…alış- veriş ve dostluğun olmadığı günün gelmesinden önce…”  ifadesi, Kıyamet’ i bildirmektedir. Zira Kıyamet geldiğinde, hiç kimse bir diğerine yardımda bulunamayacaktır. Bu nedenle üzerimize farz olan, ihtiyaçtan fazla olan mallarımızı ve zekâtımızın fakirlere verilmesini geciktirmemek gerekmektedir. Bu ikaz ile, geç kalmamamız önerilmekte; borcumuzun ödenmesinin ertelenmemesi istenmektedir.

           Bu Âyet, bugün ortalıkta gezen Covit 19 pandemisi ile benzerlik taşımaktadır:

           -Câmilerde namazlar kılınamıyor.
           -Alış- veriş yok.
           -Dostluklar bulaşma tehlikesiyle kesintiye uğradı.

           Böyle bir Covit 19 salgınının gelmesinden önce de, bu Âyet’ le uyarılan insanların, açık ve gizli Allah için harcama yapıp, ihtiyaçtan fazla olan mallarının sadakalarını ve zekâtlarını vermeleri bildirilmektedir. Fakirin hakkını açık ve gizli vermeleri gerekenleri, bu Âyet ikaz etmektedir. Kıyamet’ in gelmesinden önce görülen bu tehlikelerin, küçük kıyamet olduğunu düşünerek geç kalınmaması gerekmektedir.

           Âyet’ in hikmetini hatırlayıp; fakirin hakkının ertelenmemesi için uyarılmamız, bizler için bir nimettir. İş işten geçmeden borçlarımızın ödenmesinin bildirilmesi; gaflet uykusundan uyanmamız için bir uyarıdır. Aynı zamanda Allah tarafından verilen bir fırsattır.

           Böyle fırsatların değerlendirilmesi ile fakirin hakkının verilerek, borçlarımızdan kurtulmamız dileklerimle.

           Saygılarımla 24.10.2022 13:19

ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!

8
KUR' AN ÂYETLERİ(007) / KUR' AN MUHAMMED' E İNDİRİLMİŞTİR
« Son İleti Gönderen: is Ekim 24, 2022, 12:39:06 ÖS »
KUR' AN MUHAMMED' E İNDİRİLMİŞTİR
ALLAH HER KAVME KENDİ DİLİNİ KONUŞAN PEYGAMBER GÖNDERDİ


           BU KUR' AN ÖYLE BİR BÜYÜK KİTAPTIR Kİ:İNSANLARI RAB' LERİNİN İZNİ İLE
           -KARANLIKLARDAN AYDINLIKLARA,
           -ALLAH' IN YOLUNA ÇIKARMASI İÇİN   
           -MUHAMMED’ E İNDİRİLMİŞTİR:

           14. İbrâhim Sûresi 1. Âyet- i Kerîme(256. Sayfa):
           "1. Elif, Lâm, Râ. Bu Kur’ân öyle büyük bir kitaptır ki, insanları Rablerinin izni ile karanlıklardan aydınlığa, her şeye galip ve hamde lâyık olan Allah’ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik."


***

           ALLAH HER PEYGAMBERİ KENDİ KAVMİNİN DİLİYLE GÖNDERDİ Kİ, ONLARA APAÇIK ANLATSIN:
           14. İbrâhim Sûresi 4. Âyet- i Kerîme(256. Sayfa):
           “4- Biz, her peygamberi, ancak bulunduğu kavminin diliyle gönderdik ki, onlara apaçık anlatsın. Bu itibarla Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de hidayete erdirir. O her şeye galibdir, hükmünde hikmet sahibidir.”


           Yoldan çıkmış kavimlere kendi dillerini konuşan Peygamberler gönderilmiştir. Meseleleri apaçık anlatmaları için böyle takdir edilmiştir. Kendi dillerinde Kitap gönderilmeseydi; o kavmin:

           “Bize başka bir dilden Kitap gönderilmeli miydi?” Derlerdi. Bunu demesinler, kendi dillerinden olan Kitaba uysunlar diye, Kutsal Kitap’ ları, her kavme, kendi dillerinde gönderilmiştir.

           Bozulan kavmin kendi dilleri ile uyarılması için kendi lisanlarıyla Kitap gönderilmesi esastır. Her Peygamber için de bu kural geçerlidir. Allah bozulan kavme Peygamber gönderirken, Kitaplarını da kendi lisanları ile göndermiştir.

           Saygılarımla. 24.10.2022 12:39

ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!
9
KUR' AN ÂYETLERİ(007) / KALPLER ALLAH' N ZİKRİ İLE YATIŞIR(MUTMAİN OLUR)
« Son İleti Gönderen: is Ekim 20, 2022, 02:04:53 ÖS »
KALPLER ALLAH' N ZİKRİ İLE YATIŞIR(MUTMAİN OLUR)
PEYGAMBER’ E DÜŞEN SADECE TEBLİĞ ETMEKTİR:
ALLAH, HESABA ÇEKENDİR:
BİZ YERİ ETRAFINDAN EKSİLTİP DURUYORUZ


           ONLAR, İMAN ETMİŞ VE KALPLERİ ALLAH’ IN ZİKRİYLE YATIŞMIŞ OLANLARDIR:

           KALBLER ALLAH’ IN ZİKRİ İLE YATIŞIR.(MUTMAİN OLUR):

           13. Ra’ d Sûresi 28. Âyet- i Kerîme(253. Sayfa):
           “28. Onlar, iman etmiş ve kalbleri Allah zikriyle yatışmış olanlardır. Evet, iyi bilin ki, kalbler Allah'ın zikri ile yatışır.”


***

           PEYGAMBER’ E DÜŞEN SADECE TEBLİĞ ETMEKTİR:

           ALLAH, HESABA ÇEKENDİR:

           13. Ra’ d Sûresi 40. Âyet- i Kerîme(255. Sayfa):
           “40. Onlara vaad ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek, yahut seni, onu görmeden vefat ettirsek, yine de sana düşen sadece tebliğ etmek, bize düşen de hesaba çekmektir.”


***

           BİZ YERİ ETRAFINDAN EKSİLTİP DURUYORUZ:
           13. Ra’ d Sûresi 41. Âyet- i Kerîme(255. Sayfa):
           “41. Görmüyorlar mı ki, biz yeri etrafından eksiltip duruyoruz. Allah öyle hükmeder ki, O'nun hükmünü engelleyecek kimse yoktur. O çok hızlı hesap görür.”


           Dünyanın etrafından eksiltilmesini, ancak ilim adamları açıklayabilir.

           Herkesin bildiği, erozyon denilen bir ilmî gerçek vardır. Bu hesaba göre, rüzgâr/ yağmur/ dolu/ kar erozyonu, akla ilk geliveren erozyon çeşitleridir. Bu tesirlerle yeryüzündeki yüksekliklerin azaldığı bir ilmî gerçektir. Bunların da ilmî açıklamalarını uzman kişiler yapabilirler. Bu sebeplerle, “yeryüzünün eksiltilmesinin mantıklı açıklaması” ilmen de sabittir; ve bu Âyet, Kur’ ân- ı Kerîm’ in, Allah sözü olduğunun ispatıdır. Zira Allah yarattıklarının önceki ve sonraki hallerini en iyi bilendir. Bu Âyet’ i okuyanlara 1400 sene öncesinden bildirdiği bir MÛCİZE’ dir.

           Saygıllarımla. 20.10.2022 13:03

ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!

           3- KİTABA SONRADAN İLÂVE ETTİĞİM ÂYET' LERİ NOKSAN BIRAKMAK İSTEMEDİĞİM İÇİN(SIRASINA KOYAMAYACAĞIMDAN), VE SURE NUMARASINDAN KOLAYCA BULUNABİLECEĞİ DÜŞÜNCESİ İLE, FARKLI LİSTELERDE İLÂVE ETMEK ZORUNDA KALDIM. BAĞIŞLANMAK DİLEĞİMLE.
10
ADN CENNETLERİNE GİRECEKLER AİLELERİNDEN SALİH OLANLARLA BİRLİKTE OLACAKLARDIR

           ADN CENNETLERİ' NE GİRECEKLER, ATALARINDAN, EŞLERİNDEN VE ZÜRRİYETLERİNDEN SALİH OLANLARLA BİRLİKTE OLACAKLARDIR:

           MELEKLER SABREDENLERE SELÂM VERİP; "ÂHİRET YURDU NE GÜZELDİR" DİYECEKLER:

13. Ra’ d Sûresi (23.- 24.) Âyet- i Kerîmeler(253. Sayfa):
           "23. Adn cennetlerine girecekler, atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler:"
           "24. «Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir!»"


           Zaman zaman insanlar konuşurlar:

           Cennet' te anamızla, babamızla, çocuklarımızla, sevdiklerimizle karşılaşacak mıyız? Buna en güzel cevap bu Âyet' i Kerîme' dir. Adn Cennet' ine girmeye hak kazanmış olan kimse:

           Atalarından,
           Eşlerinden ve
           Zürriyetlerinden "Salih olanlarla" birlikte olacaklardır.


           Bu Âyet' de, "atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden” demek suretiyle genel olarak, Âdem Aleyhisselâm’ dan Kıyamet’ e kadar gelmiş geçmiş tüm aile fertlerinin/ gelmiş geçmiş tüm aile soyunun, tamamının, kastedildiği bir gerçektir. Aksi takdirde Allah, “şu kadar önceki atalar” ya da “şu kadar sonraki zürriyetler” derdi. Genelleme yapmazdı. Sınır koymadığına göre, kaç nesil geriden ataların ve ne kadar sonraki zürriyetlerin sorulması gerekmez. Gelmiş geçmiş aile fertlerinin/ soyunun tamamının bildirildiği gerçeği apaçık ortada dururken; kimlerle beraber olacak sorusunun irdelenmesi, bu Âyet- i Kerîme karşısında, lüzumsuz olur. Zira “Allah boş konuşmaz” ve “Allah' ın buna gücü yeter.”

           Saygılarımla. 04.10.2022 13:13

ÖNEMLİ NOT:

           1-) KİTABIMIN FORMATI GEREĞİ:

           1- EZBERLEMEMİZ GEREKEN ÂYET' LERİ KISACA BAŞLANGIÇ CÜMLESİNE KIRMIZI FONTLA;
           2- ALTINA SÛRE NUMARASI, SÛRE ADI, ÂYET NUMARASI, HANGİ SAYFADA OLDUĞUNU MAVİ FONTLA;
           3- ÂYET MEÂLİNİ SİYAH FONTLA YAZMAKTAYIM.

           BU FORMAT, TEKRAR ETMELERİ BARINDIRSA DA, OKUMADA GERİ DÖNMELERİ ÖNLEME AÇISINDAN ZAMAN KAZANDIRACAĞI İÇİN, FAYDALI OLACAKTIR KANAATİNDEYİM.

           2-) KİTAPTAN DAHA FAZLA OKUYUCUYA ULAŞABİLECEĞİM İÇİN, SİTEMDE(www.koseyazilarinayorumlar.com), TÜM AÇIKLAMALI ÂYET’ LERİ SUNMAKTAYIM, İNŞALLAH!

Sayfa: [1] 2 3 ... 10