Gönderen Konu: BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ  (Okunma sayısı 53292 defa)

is

  • Ziyaretçi
BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ
« : Ocak 12, 2011, 06:11:15 ÖS »
BELEDİYE BAŞKANLARIMIZDAN İSTEKLERİMİZ

           Sayın Belediye Başkanlarımız,

           Sizler, hemşerilerinizin oylarıyla bu makamlara gelmiş, onların vekâletleriyle, vatandaşlarınıza hizmet etmeyi şiar(ülkü/ düstur/ genel kural- tdk.bts) edinmiş, kimselersiniz. Bu makamdan elde ettiklerinizin tamamı(maddî/ manevî tüm edinilenler), esnafımızın elde ettiklerine duydukları minnet duygusu çerçevesinde ifadesini bulan:

           “Müşteri velinimetimizdir” sözünün, sizler içinde geçerli olduğudur. Sizler de bu tür duygu ve hisleri, size oy veren/ oy vermeyen vatandaşlarınıza karşı eşit ölçülerle duymanız gerekmektedir. Lütfen bu güzel duygu ve düşünceleri tüm vatandaşlarınız için(size oy veren/ oy vermeyenler için) duyamayacaksanız, başkanlığa soyunmayınız. Yaygın olarak söylendiği şekliyle:

           "Halka hizmet; Hakk’ a hizmettir” düsturuna/ genel kuralına göre hareket etmeyi, görev bilmeniz esastır. Bu kuralı bilmiyorsanız/ bu kurala göre hizmet vermeyecek/ veremeyecekseniz, lütfen seçimlerde başkanlık gibi kutsal bir mesleğin peşine düşmeyiniz. Bırakınız “tüm vatandaşlarıma hizmet etmek benim makamımın gereğidir” diyebilecek başkan adayları öne çıksınlar.

           Siz başkanlarımızın, seçimlerden sonra iş başına geldiklerinde, çalışmaları/ çalışmamaları söz konusudur. Herkes, her hizmette başarılı olacak diye bir kural yoktur. Ancak, herkesten ayrı olarak, başkanlarımızın çok ağır olan mesuliyetleri çerçevesinde, bu kurala uymayı şiar edinmiş olmaları, esastır.

           Çalışmalarınızın aynası olan ve belediyeliğinizin (il/ ilçe/ belde belediyelikleri)sınırları içerisinde, sizin yaptığınız/ projelendirdiğiniz hizmetlerden faydalanan hemşerilerinizin/ en doğru tâbiriyle, velinimetlerinizin memnuniyetleri, sizlerin itici gücü olacaktır. Ancak, yapılmayan/ yapılamayan hizmetlerinizi, sizlere hemşerileriniz iletecek, uyarıcı isteklerle/ şikâyetlerle, sizlerin önüne birer veri olarak getireceklerdir. O zaman sizlere düşen görev, bu istek/ şikâyetlere harfiyen riayet etmektir. Sizler bu istek/ şikâyetleri % 100 değerlendirebiliyor/ asgari seviyeye indirmek üzere hizmetlerinizi bu istek/ şikâyetlere yoğunlaştırabiliyor iseniz; “sizlere ne mutlu” diyebiliriz.

           Sayın Başkanlarımız!

           Hemşerilerinizin sizlerden istedikleri, yapılan/ yapılmayanları ana başlıklar altında aşağıya çıkarıyorum. Bunların küçümsenmesi söz konusu olmamalıdır. Zira eziyeti çeken hemşerileriniz, sizlerden bu hizmetlerin yapılmasını mutlaka isteyecek ve hesabını bir şekilde soracaklardır. Hemşerileriniz sormasa bile, kul hakkı doğmuş olması nedeniyle, hesabınızı, “Kul hakkı ile karşıma gelmeyin” diyen Allah(c.c.) soracaktır. Kurtulacağınızı zannediyor musunuz? Kurtulamazsınız, zira âhiret hesabında, torpil/ rüşvet/ hile, hurda v.s. geçerli değildir.
 
           Aşağıda belirtilen konularda, sizlerin titizlikle sorunları giderme yönünde gayret sarf etmeniz, hemşerilerinizden aldığınız vekâletin vazgeçilmez ilk şartıdır. Başkanların hizmetlerinde gündeme gelen aksaklıklar, maddeler halinde aşağıya detaylarına girilmeden ana başlıklar altında sıralanmıştır:

           1-) Şehir planlamasındaki hatalar neticesi sıkışan trafik. Bu nedenle gelmeyen/ getirilemeyen hizmetler.

           2-) Kanalizasyon problemleriyle gelen taşkınlar/ su basmaları sonucu, can ve mal kayıpları, maddî ve manevî kayıplar.

           3-) İnşaatlardan taşan kirlilik unsurları, yolları kaplayan/ kapatan, vatandaşı muzdarip eden yol tıkanmaları.

           4-) Temizlik sorunu. Çöplerin zamanında toplanmaması ve çöp sınıflaması(cam/ demir/ kâğıt/ organik çöp/ v.s.)nın 21. yüzyıla girmemize rağmen halledilememesi.

           5-) Çöp kamyonlarının sızdırdığı sularla kokan ve mikrop saçan cadde ve sokaklar.

           6-) Hurdalar ve hurdacıların düzenlenmemesi sonucu meydana gelen olumsuz görüntüler. Çöplerden taşan ve görevlilerin işlerini aksatan dağınıklıklar.

           7-) Trafik sorunu. Planlama hatası sonucu tıkanan yollar. Yolların düzgün olmaması sonucu, zamanında götürülemeyen hizmetler.

           8-) İşsizliğe çare olmak üzere yapılacak faaliyetlerin yoksunluğu/ elde mevcut imkânların zorlanmaması sonucu, “Belediye Kanunu” nda belirtilen(işsizliğe çare olmak üzere, belediyeler, özel teşebbüsle işbirliğine girerler hükmünün gözardı edilmesi/ bilinmemesi) işsizliği önleme tedbirlerinin düşük seviyelerde olması/ hiç ele alınmamış olması.

           9-) Halk günleri düzenlenmesi ve bunlardan alınan sonuçların istek sahibi hemşerilere resmen iletilmemesi/ topluca ilân edilmemesi. Neticeye ulaştırılmayan istek/ şikâyetler manzumesinin giderek artması karşısında, duyarsız olan teknik birimlerin hesaba çekilmemesi.

           10-) Toplu taşıma araçlarının hemşerilerin istekleri doğrultusunda düzenlenmemesi.

           11-) Toplu taşıma araçlarında havalandırma/ ısıtma sistemlerinin düzenli çalışmalarının temin edilmemesi.

           12-) Halk otobüslerinin belediye otobüsleri gibi, müşterinin az olduğu zamanlarda da çalışmalarının sağlanamaması.

           13-) Parklarda/ çeşitli muhitlerde bulunan belediyelerin özel teşebbüse kiraladıkları çay bahçeleri/ diğer hizmet birimlerinin fiyatlar ve hizmet kalitesi açısından denetlenmemesi; tek kelimeyle başıboş bırakılan bahçeler ve hizmet birimlerinin, vatandaşa, maddî ve manevî eziyet haline gelmesi.

           14-) Kaldırımlarda kesilmemiş cıvata ve somunların zulmünün genel olarak her belediyelik sınırları içerisinde görülmesi. “Bu cıvata ve somunların ayak altından kaldırılmaları bu kadar zor mudur” sorusunu vatandaşların ayakları takıldıkça sormalarının, ne zaman biteceğinin, bilinmemesi.

           15-) Boş bırakılan tesisler. Bitirilmesinden itibaren su doldurulmayan havuzlar. Daha neler neler? Hemşerilerin haklarının bu yolla heba edilmiş olması. Müteahhitlerin kazandığı paraların yanlarına kâr kalmaları. Ancak bu hizmetlerden vatandaşın yararlanamamalarının hesabının sorulmaması.

           16-) Durakların acıklı halleri. Cam kaplanmış durak üstlerinin altında, yaz günlerinde, hemşerilerinin pişmemelerinin sağlanması tedbirlerinin alınmamış olması. Sorumlulardan bu yanlış uygulamalı durakların hesabının sorulmaması.

           17-) Zabıta hizmetlerinde en çok şikâyet konusu olan torpil geçilen firma/ şahıs/ müesseseler konusunun gündeme getirilmemesi. Akraba/ eş/ dost kayırmaların önünün alınamaması/ alınmaması.

           18-) Abartılmış olan birden fazla bina cephesine konulan tanıtım levhaları/ reklam panoları. “Âyinesi iştir kişinin laf’ a bakılmaz” düsturunun unutulmuş olması. Reklamla hizmet olmayacağının bilinememesinin görüntüsü olan, belediye hizmetlerinin her yere konulan reklam panolarıyla göze sokulurcasına harcamalarla israfa neden olunması.

           19-) “Seçim asfaltları” tâbiriyle eğreti yapılan yol yapım/ alt yapı hizmetlerinde/ diğer hizmetlerde boşa harcanan, vekâleti verilmiş paraların, çarçur edilmesi.

           20-) Bozuk yollar ve kaldırımlara mahkûm edilen hemşerilerin ızdıraplarının, (başkanların bu kaldırımlarda yürüme zorunluluklarının olmaması nedeniyle olsa gerek) çözüme kavuşturulamaması.

           21-) 60 ve 65 yaş üzeri serbest kartlarında, hak edişlerin, adaletle dağıtımının gerçekleştirilememesi/ gerçekleştirilmemesi.

           22-) Tüm hizmetlerde fırsat eşitliği prensibinin çiğnenmesi sonucu, oluşan hatalı hizmet götürmelerin sonlandırılamaması/ hesabının sorulmaması.

           23-) Yapılan hizmetlerin kısa ömürlü olması sonucu boşa harcanan paraların engellenememesi.

           24-) “Desinler” diye yapılan harcamalarla kaybedilen zaman ve maddî/ manevî kayıpların önlenememesi.

           25-) Kurban Bayramlarında, “Seyyar Kesimhane Tırları” projesinin devreye alınmamış olması sonucu, kesim yerlerinin olumsuzluklarının kaldırılamaması. Bu nedenlerle, kurban derileri, sakatatları, kanlarının heba olmasının önüne geçilememesi.

           26-) Dolmuş durakları hâricinde yolcu alma probleminin bitirilememesi sonucu, kural ihlallerinde cezaî müeyyidelerin uygulanamaması. Trafiği aksatma pahasına duran dolmuşlar meselesinin halledilememesi.

           Vatandaşlarının yukarıda sıralanmış olan isteklerine cevap verebilecek belediye başkanlarıyla teknik heyetlerini görme isteğimiz, daimî olacaktır.

           Saygılarımla… 12.01.2011- 18:10
« Son Düzenleme: Eylül 02, 2021, 05:40:16 ÖS Gönderen: is »