Köşe Yazıları > Alışkanlıklarımız

KREDİ KARTLARI ALIŞKANLIĞI

(1/1)

is:
KREDİ KARTLARI BAĞIMLILIĞI TEHLİKESİ

“5464 SAYILI BANKA KARTLARI  VE KREDİ KARTLARI KANUNU” NA RAĞMEN
YILLIK KART AİDATLARINI ALMA HUSUSUNDA ISRAR EDEN
BANKACILARA AÇIK MEKTUP!
           Sayın Banka Yetkilileri!

           Sizler, hizmet adına hiçbir artı değer üretmeden hizmet alan bir sistemin çarkında yerleşmiş, “al gülüm- ver gülüm” tabirine uygun olarak çalışan müesseselersiniz. Bu sözümü izaha gerek yoktur. Yaptığınız banka şubeleri dahi, genellikle, birilerinin işyerlerini para bastırıp alma karşılığı, işten el çektirdiğiniz işyerlerinin üzerine kurulmaktadır.

           Bir fabrikatör düşününüz. Herhangi bir iş kolunda en güzeli, en iyiyi, en bol üretebilmek üzere, binlerce çeşit ürünlerden birinin üretimi için, ortaya alın terini koyan emekçi kimselerdir. Fabrikatörler, hizmeti fedakârlıklarla gerçekleştirenlerdir.

           Üretmeden al gülüm- ver gülüm ile yaptığınız hizmet karşılığını siz bankacılar, yapılan her alışveriş miktarı üzerinden şu günlerde % 3 ya da daha fazla komisyon alarak zaten fazlasıyla alıyorsunuz. Bir fabrikatör, o kadar emeklerden, harcamalardan, alın terlerinden sonra günlerce, belki aylarca beklemek suretiyle, emeklerinin karşılığını alabilmektedir.

           Siz bankacılar! Kuruyorsunuz bir kasa, bir güvenlikçi ile banka şubesini, açtığınız andan itibaren, darphane gibi para basmaya devam ediyorsunuz. Yalan diyebilir misiniz?

           Tamam, ekonominin kuralı bu günlerde budur. Sizler bu hizmet karşılığı, bu kurallar içerisinde alacaksınız. Ancak Allah Rızası için elinizi, cebimize bu kadar fazla atmayınız, lütfen elinizi vicdanınıza da götürünüz!

           Elimize verdiğiniz kartlar, her alışverişte kullanımda, çoğunlukla, bir gün sonunda % 3

(Bu sırada miktar bu olsa da, aylık komisyon ücreti % 12’ ler seviyesine kadar çıkabilmektedir. Bu esnafın ifadesidir.)

bankanıza kazanç sağlamaktadır. Bilindiği üzere esnaf, biriken alışveriş bedellerini günlük olarak almaktadırlar. Bir günde kazanılan % 3 getiri yıllık faiz oranlarıyla kıyaslanırsa, size yıllık faiz olarak % 100’ lerin kat kat üzerinde faiz getirmektedir. İstisna olarak parasını ertesi gün almayanlar bulunsa da, kaide olarak ertesi gün almaktadırlar. Bu nedenle, bu yüksek/ astronomik faiz oranından fazla sapma olmamaktadır. Düşünce itibariyle, biz böyle düşünsek de, gerçekte olan faiz oranı ne kadar aşağı inebilir ki?

           Genelde esnaflar meteliğe kurşun attıklarını ifade ettiklerine göre, aldığınız faiz oranları % 100’ lerin altına fazla inmez. Milyar TL. lik(eski değerle Katrilyon TL. lik) kazançlarınızın bu tezimin açıkça ispatı olduğu inkar edilemez. Şubelerinizde asılı levhalardaki, yıllık bilançolarınızda görünen milyar TL. lik(eski değerle, katrilyon TL. lik) kazançlarınız benim iddialarımın açıkça ispatıdır.

           Allah gözünüzü doyursun ey Bankacılar!

           Bu kadar kazançtan sonra, hala elinizi tüketicilerin ceplerine atarak; onlarca katrilyon TL. lik kazançlarınızı,  daha da mı yukarılara çıkarmak istiyorsunuz? Kazanmanın sonu olmadığı gibi, sizlerin hırslarının da sonu olmayacak gibi görünüyor. Ancak “gözleri toprak doyurur” Atasözü' müzü lütfen unutmayınız!     

           Elbette kredi verdiğiniz kimselerin işlerini yoluna koymaları, bu sistemin getirisi olarak değerlendirilebilir. Her kredi kartı sahibinin ihtiyaçlarını giderdiğinizi, ifade ederek, kredi kartlarından aldığınız kart ücretlerini, hak ettiğinizi vehmedebilirsiniz. Bilmeniz gereken husus:

           -Kazançlarınızın ana kaynağı insanlara verdiğiniz bu kredi kartlarıdır. Bunları insanlar almasa, sizler açlıktan olmasa bile, büyük kazanç kaybından dolayı muzdarip olursunuz. O nedenle kazanç kapınız olan kredi kartlarını elinizde fırsat var bilerek yanlış kullanmanız; çeşitli bahanelerle hak ediyoruz düşüncesiyle yıllık kart aidatlarıyla ücretlendirmeniz, ne insafa sığar; kusura bakmayınız, ne insanlığa sığar, ne de 5464 Sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası” na sığar.

           Bu ücretlerin haklı olduğu gerçeğinden hareketle, doğru bir işlem yaptığınız kanaatiyle, kart sahiplerinden talep ettiğiniz yıllık aidat/ kart ücretleri, usulsüzdür; 5464 Sayılı Yasa çerçevesinde de "Kanunsuzdur"; haksız kazançtır. Kartlardan ücret almamanız gerektiği halde, “fırsatım var alırım” demenizin yanlış olduğunun farkına varamamış olabilirsiniz. Ancak farkına varacağınız “hesap gününün” geleceğini de unutmamalısınız.

           5464 Sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası” nın “Sözleşme” başlığını taşıyan, 24. Maddesi gereğince:

           “Kart hamili sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında hiçbir yükümlülük altına sokulamaz. Kart hamilinin yapmış olduğu işlemler neticesinde faiz, komisyon veya masraf adları altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez” hükmü bulunmaktadır.

           Bu hükme rağmen, büyük bir bankanın

(uğraşmak istemediğim için isim vermiyorum. Nasıl olsa Allah' ın "zerre miktarda olsa" hakkımı vereceğini biliyorum)

kredi kartıma yansıttığı 2 yıllık kredi kartı aidatım olan 225.TL' yi, bankaya, HAKEM HEYETİNDEN ALDIĞIM YAZIYI İBRAZ ETTİĞİM(VERDİĞİM) HALDE, "YÖNETMELİK GEREĞİ ÖDEME YAPAMAYIZ" demeleri, bankanın Hukuk Müşâvirlerinin olmadığı izlenimini vermiştir. Zira genel hukuk kuralıdır:
 
           "Yönetmelikler, Kanunlara aykırı hüküm ihtiva edemezler." Demektedir. 

           Bu hükme rağmen usulsüz aldığınız ve vatandaşların/ daha doğrusu mudilerinizin, geri almak için çaba sarf etmemeleri sonucu üzerinizde kalan haksız kazancın, yüzlerce milyon liraları(eski değerle trilyon liraları) aştığını biliyorsunuz. Bile bile de bu kazancı yiyebiliyorsunuz. Devlet adamlarının da bu konuları "es geçmeleri" neticesi hakem heyetleri önünde, olmaması gereken kuyruklarda, ihtiyar mudilerin bekleme zulümleri bitmemektedir. Devletin yetkililerinin yapacakları, üç satırlık bir emirdir:

           "TÜM BANKA YETKİLİLERİNE!

           Bankaların aldıkları kart aidatları 5464 Sayılı Kanuna aykırıdır. Yönetmelikler Kanun hükmünü çiğneyemezler. Geri ödenmesi için gereğinin yapılması" ifadesiyle, tüm bankalara gönderecekleri bir genelge ile bildirmeleri yeterli olacaktır. Böylece, Hakem Heyetleri önündeki kuyruklarda vatandaşa azap olmaktan çıkacaktır.

           İnşallah yetkililerin bu aidatları topyekun sizlerden re’sen(doğrudan doğruya) alarak hak sahibi mudilerin tamamına geri ödetecekleri günler gelecektir. Zira bu yanlış kazanca hiçbir yetkili olur veremez/ vermezler diye ümitle bekliyoruz.

           Tüm Hak Yemezlere Saygılarımla… 04.07.2013 23:05

           ETİKETLER: Kredi Kartları Bağımlılığı, Zararlı Bağımlılıklardan Kredi Kartları Bağımlılığı, Kredi Kartları Aidatları Haksız Kazanç mı?, Kredi Kartları Aidatlarından Alınan Haksız Milyon TL. ler, 5464 Sayılı Kanun Ne Kadar Uygulanıyor?, Haksız Kazanç Hesabı Sorulmaz mı?, Haksız Kazanç etik değildir, Haksız Kazanç İnsani Değerlere Aykırıdır, Haksız Kazanç Ahlâka Aykırıdır, Haksız Kazanç Mâ' şeri Vicdana Aykırıdır. Haksız Kazançlarda Hesap Dünyada Sorulur mu? Haksız Kazancın Hesabı Ahirette Mutlaka Sorulur.

Navigasyon

[0] Mesajlar

Tam sürüme git